Cesty a památky

Kolínsko

Kolínsko - oblast mezi Cidlinou a Sázavou, rozčísnutá majestátním tokem řeky Labe. Území bývalého okresu Kolín, které lze dělit na vlastní Kolínsko a dále Českobrodsko, Kouřimsko a Černokostelecko, nabízí nečekané množství památek i přírodních zajímavostí. Stačí kliknout a začít se s nimi seznamovat.

Země poznané

Země poznané - to jsou naše cesty z Kolína za hranice České republiky. Někdy do zemí hodně vzdálených, jindy jen na dohled hraničních kamenů. Každá cesta je ale ukončena poznáním, že doma je jen jedno. A to tam, kde šumí Labe a k nebi se tyčí věže chrámu svatého Bartoloměje. Stačí kliknout a přečíst si, co jsme viděli a zažili.

Toulavá kamera

Toulavá kamera - fenomén, který od roku 2003 každou neděli vstupuje přes televizní obrazovku do našich domovů. Od roku 2008 spolupracujeme s redakcí tohoto jedinečného pořadu, pro který vyhledáváme neznámá místa na mapě naší země a natáčíme o nich reportáže. Stačí kliknout a podívat se, kam se můžete už zítra vydat.

 

Objektiv

Objektiv - nejstarší cestovatelský pořad v České televizi, nepřetržitě vysílaný od roku 1987. K celé řadě přispěvovatelů jsme se v roce 2007 připojili i my a naše zážitky z cest jsme tak začali předávat divákům tou nejautentičtější formou, prostřednictvím našich reportáží. Stačí kliknout a začít poznávat všechny barvy světa.

OPRAVUJE SE V REGIONU INFOCENTRA V REGIONU

40 poznaných zemí

217 odvysílaných reportáží

270 obcí regionu

2198 pozoruhodností

Nejnovější reportáž – Objektiv

93. Tajuplná Hora Sleza (Polska - Góra Ślęża pełna tajemnic)

vysíláno 22. dubna 2018

Z nekonečných rovin Slezské nížiny vystupuje jižně od Vratislavi masív hory Ślęża [šlenža], který okolní krajinu převyšuje o 550 metrů. Svým tvarem připomíná Pálavu a stejně tak i od pravěku přitahovala pozornost lidí, kteří se tu usadili. Dá se s trochou nadsázky říct, že je to takový slezský Říp nebo Olymp. Její název, stejně jako označení celého Slezska, je odvozen od germánského kmene Silingů, kteří ji považovali za posvátnou horu, zasvěcenou bohu Slunce. Pohanské ohňové kulty se zde podle kronikářů udržely až do středověku, a aby jim byla učiněna přítrž, v polovině 12. století byl na vrcholu hory vystavěn klášter. S kultovními kamennými sochami v okolí hory nás seznámí Wojciech Fabisiak, ředitel Slezanského muzea, o zajímavých exponátech v muzeu kočárů v Galowicích pohovoří kurátorka sbírek Iwona Rosiak a o vztahu maršála Blüchera k zámku v Krobielowicích popovídá jeho kastelán Bogdan Banaszek.

WebArchiv je digitální archiv vybraných českých webů za účelem zachování jejich kulturní, vědecké či dokumentační hodnoty pro budoucí generace. Tuto správu od roku 2000 zajišťuje Národní knihovna České republiky a naše stránky byly do WebArchivu zařazeny v roce 2008.

Česká Televize

Česká televize je jediná česká veřejnoprávní televizní společnost, zřízená k 1. lednu 1992 jako pokračovatelka Československé televize, která začala vysílat 1. května 1953. Naše reportáže z cest po světě i Česku vysílá Česká televize od roku 2007.

Regionální muzeum Kolín

Regionální muzeum v Kolíně je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. S muzeum spolupracujeme od roku 2010.

časopis Na cestu

Časopis Na cestu byl založen v roce 2016 Vlastivědným ústavem a jeho hlavním posláním je přinášet populárně-naučnou formou informace především o České repiblice pod heslem "A doma to znáte?". S redakcí spolupracujeme jak na tištěné, tak na webové podobě časopisu.

 

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK