Cesty a památky

Kolínsko » Bohumil (zaniklá obec)

Bohumil (zaniklá obec)

Vesnice Bohumil (z Bogu mil = bohu milý) patřila v 15. století panu Matěji Sobkovi ze Šembery, zpustla po roce 1652, kdy se ještě vzpomíná ves s výsadní krčmou.

Na počátku 20.století na místě zpustlé vsi postavili Lichtenštejnové dvůr a hájovnu, které v roce 1918 připadly státu. V roce 1920 zde vznikl moderní zdravotnický ústav na výrobu očkovacích látek, který financoval zhruba z poloviny stát a z poloviny Rockefellerova nadace z USA.

Původní středověké sídliště leželo při počátku Bohumilského potoka. Potoční údolí se tu mírně zužuje mezi mělkou pramennou pánví a širokým zářezem. Veškeré získané nálezy pocházejí z levé strany zúženého úseku údolí, které je přivráceno k jihu. V současnosti je tu povrchový průzkum prakticky znemožněn, plocha, z níž nálezy pocházejí, je zastavěna a terén upraven. Průzkum na polích v bezprostředním okolí zástavby a na protější straně údolí byl negativní, stejně jako prohlídka zastavěného areálu. V roce 1943 byla v Bohumili narušena středověká jáma čtvercového půdorysu, o straně 126 cm, hluboká 80 cm, vyplněná hrubozrnným pískem promíšeným s jílem. Kromě nečetných keramických zlomků ve výplni ležely na dně jámy dva džbány. Další středověké nálezy z 15. – 16. století byly získány v roce 1949 při hloubení studny, uloženy jsou v muzeu v Českém Brodu.

Bohumil katastrálně patří ke vsi Jevany.

Mapa

Poloha

Samota Bohumil leží 2,5 kilometru jihozápadně od Kostelce nad Černými lesy (26,5 kilometru západně od Kolína) v nadmořské výšce 412 metrů.

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK