Cesty a památky

Kolínsko » Břežany II

Břežany II
Znak obce

První písemná zpráva o vsi pochází z roku 1305, kdy Svatoslav a Křinek ze Lstiboře koupili zdejší mlýn (tímto se jedná i o nejstarší doložený mlýn na Českobrodsku). Ve 14. století došlo k rozdělení vsi na královskou část, propůjčovanou leníkům, a arcibiskupskou část, podléhající Českému Brodu. Tento stav trval do roku 1418, kdy církevní část zadlužený arcibiskup Konrád z Vechty prodal Albertovi z Warrentrappe. Od něho se dostala k panství Poděbrady králi Jiřímu z Poděbrad, který ji zastavil Bedřichovi Žlebovi ze Střížkova. Po králi zdědil panství jeho syn kníže Hynek z Minstrberka, který nehledě na zástavu, vesnici vložil do dědičného užívání Kateřině Škvorecké z Okoře. Díky tomu vznikl spor, v němž roku 1488 vyhrál Jan Žleb ze Střížkova. V letech 1492–95 koupil od Minstrberků tuto část Jan Škvorecký z Klinštejna a připojil ji ke škvoreckému panství. Královská část vsi byla před husitskými válkami zastavena vratislavskému arcijáhnovi a později menším šlechticům. Z nich lze jmenovat v roce 1437 Mikuláše z Církvice, roku 1475 Čábelické ze Soutic a v roce 1586 Kutovce z Úrazu. V roce 1588 spojil Jaroslav Smiřický ze Smiřic obě části obce a celé Břežany se staly trvale součástí černokosteleckého a škvoreckého panství. V roce 1639 vypálil obec švédský generál Baner a teprve po roce 1653 je obyvatelé opět obnovili. V 18. století byly Břežany druhou největší obcí panství Škvec, ale na přelomu 19. a 20. století nastal určitý úpadek obce.

V Břežanech II se narodil český historik, profesor Karlovy univerzity a ředitel Státního historického ústavu PhDr. Bedřich Mendl (1892 – 1940).

Břežany II jsou dnes samostatnou obcí s katastrální výměrou 9,11 km² a 696 obyvateli (1. ledna 2016). Dne 10. září 2007 byl obci udělen znak, na kterém je v modrém štítě s červeno – zlatě šikmo děleným pravým koutem šikmo letící sokol přirozené barvy, držící v pařátech zlatou rybu; při zpracování návrhu erbu došlo ale k chybě - heraldik vycházel z údajů Ottova slovníku naučného, kde byl u hesla Břežany (II) u Českého Brodu uveden  jako majitel vsi Jan Vilém ze Šonova, císařský rychtář v Českém Brodě se sokolem v erbu; na základě nových poznatků bylo ovšem prokázáno, že Jan Vilém nesouvisel s Břežany II, ale držel krčmu v obci Břežany I).

Fotogalerie

Pohled na Břežany II od Chrástnice (2008)

Odkaz

www.brezanyii.cz

Mapa

Poloha

Břežany II leží v nadmořské výšce 258 metrů na horním toku Týnického potoka 4 kilometry severozápadně od Českého Brodu (29 kilometrů severozápadně od Kolína).

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK