Cesty a památky

Kolínsko » Dobřichov

Dobřichov
Znak obce

Obec se sice v písemných pramenech připomíná až v roce 1354 v souvislosti s kostelem, ale osídlení lokality je mnohem staršího data, což dokazují četné archeologické nálezy. Ve 14. století patřila ves k panství Poděbrady, jehož majiteli v té době byli páni z Kunštátu a z Poděbrad. V roce 1503 potvrdil král Vladislav svobody osadníků Dobřichova a v roce 1504 jim dal pod plat louky (pronájem). Na počátku 16. století byli držiteli Dobřichova Jan z Mochova a Václav Hrůza z Chelčic, za nichž byla v polovině 16. století ves rozdělena na dvě části. Větší část vsi se dostala v roce 1549 do majetku Smiřických a jejich černokosteleckému panství (Kostelec nad Černými lesy), k němuž byla připojena až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848. Menší část Dobřichova s právem podacím ke kostelu se ve stejné době dostala k panství Cerhenice, s nímž v roce 1758 přešla do majetku Ústavu šlechtičen na Pražském hradě, kterému náležela do roku 1848.

V letech 1850-68 náležel dobřichov do okresu Kouřim, od roku 1868 je součástí okresu Kolín.

Území obce je protažené severojižním směrem na rozhraní dvou výrazných geomorfologických celků; jeho severní část, sledující tok řeky Výrovky až k silnici z Peček na Vrbovou Lhotu, je součástí celku České tabule a její části, Sadské kotliny (Polabská nížina) a jižní část katastru ležící jižně od Výrovky a na ní u mostu navazující silnice na Cerhenice náleží do Středočeské pahorkatiny.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 27. června 2001 usnesením č. 87 schválen znak a prapor obce, jeho autorem je heraldik Stanislav Kasík. Znak tvoří polcený štít, v jehož pravém červeném poli je zlatý jetelový trojlist na stonku, levé pole je černo-stříbrně dělené, nahoře jsou dvě stříbrná břevna. Vlajku tvoří žerďový červený pruh široký jednu třetinu délky listu se žlutým jetelovým trojlístkem na stonku a šest vodorovných pruhů, střídavě černých a bílých v pravé části.

Administrativní údaje

Dobřichov je dnes samostatnou obcí, katastrální výměra činí 6,19 km² a žije zde 753 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Fotogalerie

Celkový pohled na Dobřichov od západu (2008)Výhled od kostela k severu do Polabské nížiny (2006)

Odkaz

www.dobrichov.cz

Mapa

Poloha

Dobřichov leží 14 kilometrů severozápadně od Kolína v nadmořské výšce 190 – 244 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK