Cesty a památky

Kolínsko » Horní Kruty

Horní Kruty
Pohled na Horní Kruty od jihovýchodu (2007)

Podle Palackého měly být Kruty spolu s okolními vesničkami (Radlicemi a Přestavlkami) darovány 11. května roku 1228 panošem Přibyslavem libenskému klášteru ve Slezsku. V písemných pramenech se však poprvé zmiňují až v roce 1364, kdy byly pod správou benediktýnského kláštera v Sázavě. Po husitských válkách získali Horní Kruty jako zabavený klášterní majetek v roce 1421 moravští pánové Sezima z Kunštátu a jeho bratr Boček, po roce 1436 patřily Janu Zajímači z Kunštátu a později jeho synům Janovi a Prokopovi Zajímačovi a nakonec Janovu synu Ludvíkovi Zajímačovi. Ten v roce 1567 prodal Horní Kruty Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic, který je natrvalo připojil k černokosteleckému panství, k němuž patřily až do roku 1848. Z berní ruly z roku 1654 (také berní rola, staročeské slovo berně znamená daň), která je prvním úplným soupisem daňových povinností v Českém království, se dozvídáme, že na Hornokrutsku bylo orné půdy méně než na ostatních místech Kostelecka.

Horní Kruty byly vlivem kostela, hospody a školy (o té máme první zprávy z doby po třicetileté válce) kulturním střediskem celého kraje. Díky učitelům a pokrokovým rolníkům byla roku 1893 založena Beseda „Vrchlický“, která se starala o to, aby se do rukou čtenářů dostala dobrá lidová četby a aby na ochotnické hlediště přišla jen slušná divadelní hra. Ve stejném roce jako vznikla Beseda byl založen i Sbor dobrovolných hasičů. Dále byl založen Včelařský spolek pro Horní Kruty a okolí. V roce 1912 vznikl také tělovýchovný spolek „Sokol“, který si roku 1924 vystavěl ve vesnici vlastní budovu. V roce 1931 bylo možné využít autobusového spojení dvakrát denně z Horních Krut do Prahy a do Kolína, v letech 1969–71 bylo vybudováno veřejné osvětlení a obecní rozhlas.

Název obce je buď odvozen od staročeského slova krútiti, tedy točiti, neboť cesta do vysoko položených Krut tvoří četné zákruty, nebo od jmenného názvu přídavného jména krutý (ves krutých lidí). Mylné je naopak mínění, že název obce byl odvozen od slova krůta, protože krocani byli do Evropy přivezeni až během 16. století.

V současnosti má obec 518 obyvatel (ke dni 1. lednu 2016), katastrální výměra činí 14,32 km². Součástí Horních Krut jsou obce Bohouňovice II, Dolní Kruty, Přestavlky, Újezdec a samota Březinka.

Horní Kruty jsou zastávkou č. 17 významného regionálního projektu Tajuplná místa Podlipanska, které organizuje MAS Podlipansko, o.p.s. Pro zájemce o putování po těchto místech opředených tajemstvím a pověstmi je vydán kapesní průvodce, který zdarma získáte na informačních místech Podlipanska. Informační tabule jsme doplnili fotografiemi z našeho archivu.

Osobnosti

František Jásek (* 13. 9. 1891 Vokov – † 20. 1. 1953 Terezín) - katolický kněz, zatčený v roce 1943 gestapem za protifašistický odboj a vězněn v Terezíně a na Pankráci až do konce války, za komunistického režimu v letech 1951-52 neoprávněně vězněn na Borech, v posledním roce života byl administrátorem v Maloticích a Horních Krutech; jako politický vězeň byl rehabilitován v roce 1990.

František Čvančara (* 7. 10. 1889 Horní Kruty - † 26. 1. 1967 Praha) - zemědělký odborník, učitel, středoškolský pedagog a odborný publicista z oboru zemědělského školství a ekonomiky zemědělství; vyrůstal v Ovčárech a vystudoval gymnázium v Kolíně.

Fotogalerie

Dálkový pohled na Horní Kruty (2006)Tajuplná místa Podlipanska (2008)

Odkaz

www.hornikruty.cz

Mapa

Poloha

Horní Kruty leží 9,5 kilometru jihozápadně od Kouřimi (21 kilometrů jihozápadně od Kolína) v nadmořské výšce 411 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK