Cesty a památky

Kolínsko » Hradenín

Hradenín
Hradenín od východu (2016)

Hradenín se poprvé připomíná v roce 1295, kdy zde má majetek zeman Předota z Hradenína, který si zde postavil tvrz. Další osudy osady jsou spjaty s historií tvrze a jejími majiteli, ale v roce 1663 se vzpomíná pouze dvůr. Před bitvou u Kolína obsadilo 16. a 17. června 1757 Hradenín pravé křídlo vojska generála Dauna, v den bitvy 18. června zde byli připraveni granátníci s děly. K boji však v těchto místech nedošlo, místo palebného postavení císařských vojsk se dodnes nazývá "Na šancích". Za skutečný vznik vesnice lze považovat až rok 1783, kdy majitel statku, město Kutná Hora, zahrnul Hradenín z důvodu malého výnosu do raabisačního projektu, a rozprodal rozparcelovaný dvůr samostně hospodařícím sedlákům. Vzniklo zde 13 usedlostí (usedlost, jejiž součástí je tvrz, obdržela číslo popisné 13), které se staly základem dnešní obce. V majetku Kutné Hory zůstal Hradenín až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848. V letech 1850 - 1967 byl Hradenín samostatnou obcí okresu Kolín, poté byl přiřazeno k nově vzniklé "střediskové obci" Plaňany, jejichž součástí je dodnes.

Hradenín je zastávkou č. 11 regionálního projektu Tajuplná místa Podlipanska, které organizuje MAS Podlipansko, o.p.s. Pro zájemce o putování po těchto místech opředených tajemstvím a pověstmi je vydán kapesní průvodce, který zdarma získáte na informačních místech Podlipanska. Informační tabule jsme doplnili fotografiemi z našeho archivu.

Původ názvu

Název obce nijak nesouvisí s existující tvrzí (nebo snad ještě starším osídlením), ale je přivlastňovacího typu, tedy odvozený příponou -ín od osobního jména nějakého místního velmože Hradena, Radena nebo Raděna (počáteční souhlásky r- nebo hr- byly ve staročeštině vzájemně zástupné).

Administrativní údaje

Od roku 1967 je Hradenín součástí městyse Plaňany, jeho vlastní katastrální území činí 1,61 km².

Fotogalerie

Hradenín od severu před zastřešením tvrze (2008)Hradenín, zastavení č. 11 Tajuplných míst Podlipanska (2008)

Odkaz

www.planany.eu

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Hradenín leží 12 kilometrů západně od Kolína v nadmořské výšce 252 metry.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK