Cesty a památky

Kolínsko » Kbel » zámek (zaniklý)

zámek (zaniklý)

Kbel, Zámky, Zámky zaniklé

V roce 1491 se v Kbelu připomíná první tvrz, kterou spolu se vsí koupil kutnohorský měšťan Bartoš z Prachňan. Jeho potomci vlastnili Kbel až do konce 16. století. Mezi nejvýznamnější držitele z tohoto rodu patřil bezesporu Mikuláš Dačický z Heslova, který na tvrzi sídlil v letech 1556–96. V následujících letech se v držení Kbelu vystřídali Voděradští z Hrušova, Hlaváčové z Vojenic a Hostačovští z Petrovic. V roce 1634 byla ves s tvrzí vydrancována saským vojskem a zanikla. Ves a poplužní dvůr obnovil v roce 1664 Hanuš Bedřich z Trauttmansdor­fu a připojil ji k panství Červené Pečky. V roce 1739 koupil Kbel Jan Karel Náchodský z Neudorfu, který nechal při dvoře, snad na místě zaniklé tvrze, vystavět nový barokní zámek. Náchodští sídlili na zámku do roku 1876, kdy ho i s velkostatkem prodala baronka Kateřina Náchodská z Neudorfu majiteli ratbořského velkostatku Janu Frauenbergovi. Jeho potomkům pak patřil zámek až do roku 1950, kdy jim byl zabaven státem a sloužil jako byty státního statku. V 60. letech 20. století byl zámek ještě opraven, poté však přestal být udržován a v roce 1983 byl pro zchátralost zbořen.

Zámek tvořila obdélná jednopatrová budova krytá mansardovou střechou, s obdélnými okny v rámcích. Vstup byl v jižním průčelí, umístěný mimo osu, ozdobený jednoduchým profilovaným portálem s oválným okénkem v nadsvětlíku.

Na místě zámku se dochovaly haldy sutě a tři cihlové sloupy, které jsou vidět na staré fotografii před zbořením zámku a pro porovnání jejich stav v roce 2008. Bývalý zámecký park je dodnes obehnán zdí z lomového kamene, která je prolomena bývalou vstupní bránou. Původní jsou i hospodářské budovy ze 17. - 19. století, ty však trpí dlouhodobou neúdržbou a nacházejí se ve špatném až havarijním stavebně-technickém stavu.

Prohlášení za památku

V roce 2011 Ministerstvo kultury zamítlo prohlášení areálu hospodářského dvora kulturní památkou.

Fotogalerie

Kbel - zámek před zbořením od východu (1983, foto P. Fiedeler)Kbel - zámek před zbořením, jižní průčelí (1983, foto P. Fiedeler)Kbel - zámek, sloupky zámecké branky  (2008)Kbel - zámek, dochovaná vnější brána areálu (2008)Brána do areálu ze silnice (2008)Poslední zbytky zámecké krásy (2008)

Mapa

Poloha

Zámek stával na jižním okraji vsi v areálu hospodářského dvora čp. 2.

GPS: 49°59'17.710"N, 15°8'49.660"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK