Cesty a památky

Kolínsko » Konárovice

Konárovice
Konárovice - znak obce

Konárovice jsou v písemných pramenech poprvé doloženy v roce 1238, kdy zde sídlil Odolen z Konárovic, zmíněný jako svědek na závěti Zbraslava, číšníka krále Václava I. V nadcházejících staletích byla ves rozdělena mezi několik majitelů, až ji v roce 1419 sjednotil pod jednoho majitele Vaněk Sekerka z Choltic, který zde zřejmě vystavěl i první tvrz. V roce 1503 koupil zdejší majetek Václav Háša z Újezda a jeho syn Jan Jiří Háša z Újezda je v roce 1588 prodal erbovnímu kutnohorskému měšťanu Zikmundovi Freusichselbstovi z Freudenbachu. Od něho koupili Konárovice v roce 1605 bratři Albert Jiří a Jan Oldřich Klusákovští z Kostelce, kteří vedli vleklé spory s Kolínskými ohledně čepování vlastního piva; ty pak vyústily až do prodeje panství v roce 1614 Kryštofu Nybšicovi z Altendorfu. V průběhu třicetileté války byly Konárovice několikrát vydrancovány vojáky, a protože nový majitel Humprecht Račín z Račína (1652) neměl o vydrancovaný majetek zájem, prodal ho v roce 1661 Adamovi Schofmannovi z Hamrlesu, který okamžitě přistoupil k obnově vsi. Schofmannům náležely Konárovice do roku 1725, kdy po smrti posledního mužského příslušníka rodu, Karla Ignáce Vojtěcha, připadly jeho sestře Kateřině, provdané za Zikmunda z Wiederberga. V roce 1772 koupila panství hraběnka Alžběta Quasco de Claviers, rozená Netolická z Eisenberga, provdaná za italského šlechtice Alessandra Quasco de Claviers, tehdejšího vojenského velitele Prahy. Nová majitelka si Konárovice velmi oblíbila, často zde pobývala a velmi se zasloužila o jejich rozvoj – v roce 1810 byla například otevřena první škola a dala zakládat morušové sady; největšího rozkvětu ale dosáhlo místní hedvábnictví až po její smrti (zemřela v roce 1813) kolem roku 1820. Do zrušení patrimoniální správy v roce 1848 se pak ještě vystřídalo několik majitelů panství, od roku 1848 jsou Konárovice samostatnou obcí v okresu Kolín

Původ názvu

Název obce (původně Koňařovice) se odvozuje od toho, že obyvatelé měli povinnost chovat koně pro hrad Oldříš (srovnejte též původ názvů obcí Ovčáry, Ohaře, Chrčice a Sokoleč).

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 27. března 2000 usnesením č. 54 schválen znak a prapor obce. Jedná se tak zvaný „mluvící znak“, který tvoří modrý štít se stříbrnou koňskou hlavou s vysokým krkem a zlatou hřívou. Prapor tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a bílý, v levé (žerďové) části modrého pruhu je bílá koňská hlava s vysokým krkem a žlutou hřívou.

Administrativní údaje

Konárovice jsou dnes samostatnou obcí, jejích součástí je obec Jelen, zaniklá ves Sovolusky a rekreační oblast Včelín. Katastrální výměra činí 10,89 km² a žije zde 871 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Fotogalerie

Konárovice - pohled od jihovýchodu (2014)Konárovice - pohled od jihu (2007)

Odkaz

www.konarovice.cz

Mapa

Poloha

Konárovice leží 6 kilometrů východně od Kolína v nadmořské výšce 236 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK