Cesty a památky

Kolínsko » Kounice

Kounice
Kounice - znak městyse

První písemná zmínka o Kounicích je z roku 1257, kdy byly v majetku Zachaře z Kounic. Ten byl svědkem na darovací listině, kterou královna Markéta Babenberská (Margarete von Babenberg), první manželka Přemysla Otakara II., darovala kounické zboží břevnovskému klášteru. Do roku 1297 se ještě jmenují Přebor a Nachval z Kounic. V letech 1354-58 se uvádí současně Jan, Jiří a Zdeněk z Kounic, každý tehdy vlastnil jeden dvůr. Ty v roce 1383 koupil písař Starého Města pražského Jan Vidi a spojil je v jeden celek. Roku 1425 byl vlastníkem Kounic Petr z Kounic, který se zúčastnil husitského povstání v čele jednoho oddílu. V této době byli také z Kounic vyhnáni kněží a vznikla zde fara podobojí. V druhé polovině 15. století se nazývaly po Kounicích dva rody – Kačicové a Močíkové z Kounic, jejich vláda končí v roce 1555 Jiřím Močíkem z Kounic. V druhé polovině 16. století postavili v Kounicích první tvrz páni Vachtlové z Patenova, což ztvrzuje v roce 1554 zápis v zemských deskách. V letech 1590-99 vlastnil Kounice Prokop Dvořecký z Olbramovic, od kterého ho koupil Rudolf Trčka z Lípy, který panství postupně rozšířil o Mochov, Nehvizdy a dalších sedm vesnic. V roce 1634 bylo trčkovské panství zkonfiskováno a dědičně darováno knížeti Ferdinandovi III. Ten ho však v roce 1644 daroval hraběti Albrechtu Gastonovi Spinolovi, jehož rodina ho vlastnila do roku 1690. Tehdy zdědil Kounice nezletilý hrabě Romedius z Thunu, jehož poručník je obratem prodal Janu Rudolfovi Morzinovi. V roce 1760 získala panství Marie Terezie Savojská a Lichtenštejnům pak Kounice patřily až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848, zámek a hospodářské úřady velkostatku však Lichtenštejnové užívaly až do roku 1924.

Po roce 1848 požádaly Kounice o povýšení na městečko, čemuž bylo vyhověno až 6. října 1871, městys však tehdy neobdržel znak ani prapor. Ve druhé polovině 20. století byly Kounice zařazeny mezi neměstské obce, ale 10. října 2006 byl statut městyse Kounicím vrácen. V letech 1850 - 1960 náležely Kounice do okresu Český Brod, v roce 1960 byly přiřazeny do okresu Nymburk. Do něho náleží dodnes, ale od roku 2003 je pověřeným obecním úřadem k výkonu státní správy město Český Brod v okrese Kolín.

Osobnosti

Jan Mezdřický (* 22. 3. 1761 Kounice - † 6. 3. 1832 Praha) - řezbář, autor řady prací převážně církevního charakteru, např. křtitelnice, zpovědnice, rámy k obrazům na oltářích a podobně.

Josef Ondřej Novotný (* 3. 4. 1778 Kounice - † 13. 3. 1856 Brno) - violoncellista, od roku 1820 pedagog městského divadla v Brně a autor moravských umělých písní, českých pastorel, kantát, tanečních a chrámových skladeb.

Kamil Viktorin (* 7. 12. 1843 Kounice - † 26. 11. 1904 Říčany) - učitel působící na Českobrodsku, zakladatel a sbormistr zpěváckého spolku Jablonský a sladatel české chrámové hudby.

František Balej (* 29. 9. 1873 Kounice - † 4. 11. 1918 Praha) - spisovatel a umělecký překladatel, autor beletristických črt se sociální tematikou, úvah a národně uvědomělých fejetonů.

Karel Havlík (* 23. 2. 1916 Kounice - † 9. 7. 1998 Praha) - československý diplomat (velvyslanec v Belgii), úředník Nejvyššího účetního a kontrolního úřadu a politický pracovník.

Tereza z Davle (* 23. 7. 1975 Hořice) - umělecká fotografka žijící v Kounicích, fotografuje profesionálně portréty a akty, zpravidla černobíle, na klasický film. 

Původ názvu

Původ názvu Kounice není spolehlivě vysvětlený, pravděpodobně je odvozeno od osobního jména Kúna (domácká podoba německého jména Kunrat - Konrad), tedy ves lidí Kúnových, nazývaných Kúnici - od toho Kúnice - Kounice.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 30. listopadu 2007 usnesením č. 28 schválen znak a prapor obce. Autorem návrhu znaku i vlajky je Stanislav Kasík z heraldické kanceláře Dauphin, který vycházel ze staršího návrhu Josefa Beneše z roku 1973. Znak tvoří modro-červený štít, který má v pravé půli stříbrnou orlici s červeným jazykem, zlatou zbrojí a perizoniem (pružinovou páskou) zakončeným jetelovým trojlístkem, v levé půli vyrůstají tři zlaté odkloněné klasy ječmene a list. Vlajku tvoří dva svislé pruhy, modrý a červený se stejnými heraldickými figurami jako na znaku. Modrá polovina štítu i vlajky s orlicí je inspirována erbem Prokopa Dvořeckého z Olbramovic, klasy ječmene v červené polovině symbolizují zdejší tradiční výrobu sladu.

Administrativní údaje

Kounice jsou dnes samostatným městysem, jehož součástí je dvůr Týnice na místě zaniklé vsi. Katastrální výměra činí 11,28 km² a žije zde 1 346 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Fotogalerie

Kounice - pohled na střed městyse od západu (2017)Kounice - pohled od severozápadu (2008)Kounice - kostelní věž a fara v centru (2008)Kounice - mapa publikovaných pozoruhodností

Odkaz

www.kounice.cz

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Kounice leží 4 kilometry severně od Českého Brodu (26 kilometrů severozápadně od Kolína) v nadmořské výšce 206 metrů.

V tomto městysi naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK