Cesty a památky

Kolínsko » Kutlíře

Kutlíře
Náves v Kutlířích (2008)

Dvůr zvaný Újezdec (t.j. pozemky darované knížetem, jejichž hranice určovali knížecí úředníci) byl založen po roce 1150 cisterciáky ze sedleckého kláštera. V písemných pramenech se však poprvé připomíná až v listině opata Jindřicha ze dne 29. listopadu 1295. Klášter vlastnil Újezdec až do svého zničení husity v roce 1421. Jiný dvůr v Újezdci vlastnil zbraslavský klášter, od něhož ho v roce 1420 získal do zástavy vyšehradský probošt Albík a později ho koupil Bedřich ze Strážnice, majitel kolínského hradu. Ten svou část prodal v roce 1454 královské komoře.

Po roce 1458 nechal král Jiří z Poděbrad zapsat dvory v Újezdci městu Kutná Hora, které je v roce 1490 prodalo Vaňkovi ze Lžovic. V roce 1511 připadl Újezdec jako odúmrť Oldřichu Cholupickému z Cholupic, Jakubu Šotnhofskému ze Závořic a Vaňku Konářovskému z Libanic. V 16. století se vžil název Dvory Kutlířovy a později se ujal pro vznikající obec název Kutlíře. V roce 1666 se Kutlíře opět dostávají do majetku Kutné Hory, která je přikoupila ke svým statkům spolu s Lošánky. V majetku Kutné Hory zůstal místní statek do roku 1948, kdy byl dvůr znárodněn a předán do užívání státnímu statku.

Dle tradice přiběhla v závěru bitvy u Kolína v roce 1757 do obce pruská markytánka s ustřelenou rukou se zprávou, že bitva je prohrána. Kutlíře pak byly ustupujícími Prusy vypáleny.

V roce 1991, po zrušení Státního statku Kolín, založili potomci některých bývalých majitelů a současní soukromě hospodařící rolníci Zemědělskou společnost Kutlíře, která navázala klasickou zemědělskou a polní výrobou na staletou tradici.

Administrativní údaje

Kutlíře jsou dnes katastrální i administrativní součástí obce Křečhoř.

Odkaz

www.krechor.cz

Mapa

Poloha

Kutlíře leží 4 km západně od Kolína v nadmořské výšce 265 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK