Cesty a památky

Kolínsko » Lhotka (zaniklá ves)

Lhotka (zaniklá ves)
Místo bývalé návsi (2008)

Mezi statky strahovského kláštera je jmenována v roce 1273 také ves Lhotka (Minor Lhota) na kolínském Zálabí. Dle urbáře z roku 1410 zde bylo 7 sedláků a vrchnost měla ve Lhotce dvůr s poplužím a panským úředníkem. Později byl dvůr v držení Vítka z Turovic, který zde založil rybník, jehož hráz je dosud částečně patrna. Ves zanikla při zkáze kolínského Zálabí, způsobené uherským vojskem krále Zikmunda na konci roku 1420.

Administrativní údaje

Katastr zaniklé obce Lhotka náleží k obci Ovčáry.

Odkaz

www.ovcary-obec.cz

Mapa

Poloha

Vesnice Lhotka stávala v místech, kde se křižují cesty z Ovčár k Písečnému mlýnu a z Býchor na Výrovnu, 5,5 kilometru severozápadně od Kolína. Místo se dosud nazývá „Ve Lhotkách“.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK