Cesty a památky

Kolínsko » Limuzy

Limuzy
Znak Tomáše Mytise z Limus (Jan Psota 2009)

Limuzy se poprvé připomínají jako Lemuzy (po kmeni žijícím v 10. století mezi Litoměřici a Pšovany) v roce 1227, kdy je bratři Kojata a Všebor z Mostu (z rodu Hrabišiců) odkázal zderazskému klášteru v Praze. V roce 1346 se vzpomíná Petr z Limuz a v roce 1348 připadly Janovi Jakubovi Velflovici. Další majitelé vsi se rychle střídali, takže jsou známé prodeje např. v roce 1438, kdy Jindřich Koba z Cerhýnek prodal Limuzy Bohuslavu z Košíně a ten je o dva roky později prodal Milotovi z Hrušova. Na počátku 16. století přešla ves pod hrad Jenštejn, jehož majitel Jan Zachař z Plotišť ji odklázal v roce 1521 Ladislavu ze Štemberka. Ten si však majetek neponechal a již roku 1526 jeho nástupce Jan Litoborský z Chlumu je prodává Janovi Hrušovskému z Hrušova. Neznámým způsobem pak přešly Limuzy do majetku pánů z Landštejna sídlící na Tuchorazi. V roce 1579 koupil Limuzy Jaroslav Smiřický ze Smiřic a připojil je k černokosteleckému panství. V době třicetileté války (1618–48) obec zpustla, stejně jako mnoho dalších menších vsí v okolí, později však byla znovu osídlena. Když v roce 1626 získali černokostelecké panství Lichtenštejnové, rozdělili obec na část Kosteleckou a Škvoreckou. Od roku 1850 byly Limuzy samostatnou obcí do roku 1960, kdy byly přiřazeny k Tismicím, jejichž součástí jsou dodnes.

Šlechtický predikát z Limuz užíval významný humanistický básník Tomáš Mitis z Limuz, učitel z Českého Brodu, který však nikdy nebyl majitelem vsi (viz jeho erb).

Fotogalerie

Vrchol Klepec (358 m. n. v.) nad Limuzy (2008)

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Limuzy leží 5 kilometrů západně od Českého Brodu (29,5 kilometru severozápadně od Kolína) v nadmořské výšce 283 metry.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK