Cesty a památky

Kolínsko » Oplany

Oplany
Znak obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379. V roce 1841 získala obec právo užívat vlastní pečeť s obrazovým obsahem – v horní části vertikálně oválného pole je linkou oddělený český majuskulní nápis OBEC WOPLAN od vyobrazení do oblouku zatočeného dřevěného laťkového plotu, nad kterým je trojice letících ptáčků mezi dvěma prohnutými ratolestmi, v dolní části.

Dne 25. května 2006 byl obci předán v poslanecké sněmovně Parlamentu nový prapor a znak, do jejichž heraldického ztvárnění promítl Mgr. Tejkal místopis obce. V modro-stříbrně-vlnitě polceném štítě jsou vlevo pod sebou dva zelené smrky s černými kmeny (poloha obce uprostřed lesů) a vpravo je postaven gotický klíč (symbol místního názvu Klíče coby místa, které otevře cestu zabloudilým ven z lesů) zuby do středu. Vlnité polcení štítu a modrá barva symbolizují klikatící se tok Oplanského potoka a studny Náramka v jeho údolí.

Oplany jsou od 24. 11. 1990 samostatnou obcí s katastrální výměrou 5,8 km² a 69 obyvateli (3. července 2006); do roku 2006 patřily do okresu Kolín, po změně administrativního uspořádání patří od roku 2007 do okresu Praha-východ.

Fotogalerie

Pohled na ves od západu (2007)Letecký pohled od jihovýchodu (2006)

Mapa

Poloha

Oplany leží v údolí Oplanského potoka, 8 kilometrů jižně od Kostelce nad Černými lesy (26,5 kilometru jihozápadně od Kolína) v nadmořské výšce 357 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK