Cesty a památky

Kolínsko » Radim » Lom u Radimi

Lom u Radimi
*

Radim, Příroda, Přírodní památky

Přírodní památka (PP) Lom u Radimi byla vyhlášena na rozloze 0,115 ha z důvodu ochrany významného paleontologického naleziště ve dvou prohlubeninách kapsovitých tvarů, způsobených mořskou erozí, kde byly nalezeny zkameněliny mořských hub, mechovek, ramenonožců a mlžů. Mimo to je zde byla v době těžby odkryta unikátnmí ukázka příbojové činnosti svrchnokřídového moře v ortorulách kutnohorského krystalinika a dále jsou zde k vidění tři pegmatitové žíly alpského typu, na žíle nejblíže k železniční zastávce Chotutice se vyskytuje vzácný hvězdový křemen zeleného zbarvení. Ve spraši nad lomem byly nalezeny dvě stoličky a 20 cm dlouhý úlomek klu mamuta a stehenní kost srstnatého nosorožce.

Bývalý lom u Radimi  Lom byl využíván zejména při stavbě železnice Pečky – Kouřim v letech 1880-82, těžba byla ukončena v roce 1958. Lomová stěna byla v roce 2013 očištěna od náletových dřevin a lom byl osazen směrovkami a informační tabulí v rámci projektu Cestou za trilobity.

 

Prohlášení za památku

Přírodní památka byla vyhlášena Krajským národním výborem Středočeského kraje ke dni 8. února 1977, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 308.

Fotogalerie

Radim - přírodní památka Lom u Radimi, celkový pohled (2017)Radim - přírodní památka Lom u Radimi (2017)Radim - přírodní památka Lom u Radimi, informační cedule (2017)Radim - přírodní památka Lom u Radimi, hlavní lomová stěna (2017)

Zdroj informací

Ústřední seznam ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, www.drusop.nature.cz.

Mapa

Poloha

Přírodní památka se nachází západně od Radimi, mezi jihozápadním okrajem obce a železniční zastávkou Chotutice v nadmořské výšce 210 metrů na levém břehu Výrovky; přístup je po tvarové odbočce zelené turistické značky Pečky – Kouřim nebo po směrovkách naučné stezky Cestou za trilobity.

GPS: 50°4'16.543"N, 15°0'5.293"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK