Cesty a památky

Kolínsko » Rovná

Rovná

Podle dochovaných nálezů existovala na výrazné terase ostrožnovitého tvaru o rozměru 100×100 metrů osada raně středověkého založení, z které se dodnes dochoval pouze kostel sv. Jakuba. Plochá ostrožna se nachází v údolí nad soutokem Jevanského a Oplanského potoka, které převyšuje až o 15 metrů.

První nálezy z prostoru sídliště představuje soubor pozdně hradištní keramiky, nalezený v roce 1969 J. Bubeníkem. V letech 1981 – 2001 bylo sběrem získáno mnoho dalších zlomků keramických nádob, mazanic a jeden kovový předmět, tyto nálezy jsou uloženy v Regionálmím muzeu v Kolíně. Naprostá většina keramiky z Rovné je shodná s nálezy na území zaniklých středověkých osad Černokostelecka.

Později vznikla v údolí pod kostelem rozptýlená osada Rovná, která je od roku 1935 součástí města Stříbrná Skalice. Po reorganizaci uspořádání okresů v roce 2007 připadla Rovná i Stříbrná Skalice do okresu Praha-východ (v letech 1868 - 1960 okres Český Brod, 1960 - 2007 okres Kolín).

Odkaz

os-skalice.webnode.com

Mapa

Poloha

Osada Rovná leží 11 kilometrů jižně od Kostelce nad Černými lesy (28,5 kilometru jihozápadně od Kolína) v nadmořské výšce 305 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK