Cesty a památky

Kolínsko » Svojšice

Svojšice
Střed obce s rybníkem (2009)

Obec Svojšice se vzpomíná v 11. století, kdy byla knížetem Oldřichem darována klášteru Ostrov u Davle. V roce 1241 se uvádí Milota ze Svojšic, který se ještě v roce 1265 jmenuje jako svědek spolu s jinými okolními zemany. V roce 1360 náleželo podací právo ke zdejšímu kostelu Kunatovi Dětřichovi a Bohuňkovi ze Svojšic, duchovní část obce patřila Janu ze Střímelic, místosudímu Českého království, který obýval hrad v Hradových Střimelicích. Zemané s přídomkem ze Svojšic se zde vzpomínají až do poloviny 15. století, v roce 1464 je uveden rytíř Pavel Sekretář z Kostelce a na Svojšicích. Od roku 1481 sídlil v na Svojšicích Jindřich Amcha z Borovnice, jehož syn Václav Amcha byl v letech 1530-33 hejtmanem Kouřimského kraje. V rodě Amchů zůstaly Svojšice až do roku 1546, kdy Arnošt Amcha z Borovnice prodal celé panství Hynku Krabicovi z Veitmile. Ten již v následujícím roce vše prodal Václavu Pařízkovi z Pařízků, který v roce 1552 prodal rozšířený majetek Diviši Hostačovskému z Petrovic. V roce 1557 koupil svojšický statek Jan mladší z Valdštejna, nejvyšší sudí a komorník. Jeho syn Adam mladší z Valdštejna prodal v roce 1606 Svojšice Karlu Mrackému z Dubé, který se v roce 1617 stal členem sboru místodržících Českého království, jemuž však pro účast na stavovském povstání svojšický statek v roce 1622 zkonfiskován. Královská komora prodala Svojšice ještě v témž roce Václavovi Vchynskému z Vchynic, ale již v roce 1624 jej získal vnuk Karla Mrackého – Karel Eusebius Mracký, který zahájil násilnou rekatolizaci panství. Bezohledný postup protireformační komise vyvolal v roce 1626 ve Svojšících povstání poddaných, kteří vyplenili zdejší tvrz a kostel. Po roce 1626 byly Svojšice ještě opakovaně vydrancovány vojskem, což dovršilo dílo zkázy. V roce 1638 prodal Karel Eusebius Mracký zpustlou tvrz s vypáleným dvorem a vsí Svojšicemi a dalšími třemi vesnicemi Anně Kamile z Enkenfurtu. Za ní byla zahájena obnova vsi a celého panství, které prodala v roce 1677 Michalu Osvaldovi z Thunů. Jeho dcera Eleonora Barbora prodala v roce 1718 Svojšice hraběnce Barboře Věžníkové, a ty se potom přes Jana z Kaiserštejna dostaly 21. dubna 1738 do majetku hraběte Michala Jana z Althannů. Útisk nové vrchnosti vyvolal selskou rebelii v roce 1775.

V majetku Althanů zůstaly Svojšice až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848, od roku 1850 jsou součástí okresu Kolín.

Osobnosti

František Votava - český spisovatel a dramatik.

Administrativní údaje

Svojšice jsou dnes samostatnou obcí, jejích součástí jsou obce Bošice, Nová Ves III a samoty Hoštice a Votelež. Katastrální výměra činí 9,82 km² a žije zde 570 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Odkaz

www.svojsice.estranky.cz

Mapa

Poloha

Svojšice leží v údolí Bečvárky, 12 kilometrů západně od Kolína v nadmořské výšce 280 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK