Cesty a památky

Kolínsko » Výžerky

Výžerky

První písemná zpráva o obci pochází z roku 1339, kdy byla ves darována markrabětem Karlem kostelu Všech svatých na Pražském hradě. Ke kostelu patřily Výžerky až do roku 1461, kdy se stal majitelem vsi Jan Čábelický ze Soutic. Již tehdy byly patrně Výžerky součástí zástavního statku Komorce. Čábeličtí zůstali držiteli zástavního statku až do třetí čtvrtiny 16. století, kdy jej zastavili Janu Kutovcovi z Úrazu. Ze soupisu z roku 1586 je patrné, že zde býval poplužní dvůr, vytvořený větší částí z poddanských gruntů. V roce 1558 byly Výžerky prodány Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic a od tohoto roku zůstala obec již natrvalo součástí černokosteleckého panství. V roce 1623 přešly do vlastnictví Lichtensteinů, jimž patřily až do roku 1848. Po zrušení patrimoniálního uspořádání se obec stala v roce 1850 součástí okresu Kostelec nad Černými lesy, v roce 1947 Český Brod. Po reorganizaci státní správy v roce 1960, kdy byl okres Český Brod zrušen, připadla obec do okresu Kolín až do roku 2006. Od roku 2007 je obec začleněna do okresu Praha-východ.

Výžerky jsou dnes samostatnou obcí s katastrální výměrou 6,56 km² a 122 obyvateli (k 3. červenci 2006).

Mapa

Poloha

Výžerky leží 6 kilometrů jižně od Kostelce nad Černými lesy (24 kilometrů západně od Kolína) v nadmořské výšce 352 metry.

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK