Cesty a památky

Kolínsko » Zalešany

Zalešany
Znak obce

Ves se připomíná již v polovině 12. století, kdy ji král Vladislav I. daroval svému dvornímu šaškovi Dobretovi. Král Vladislav II. ji pak v roce 1167 daroval premonstrátskému klášteru v Litomyšli. V roce 1324 se vzpomíná Vojslav ze Zalešan, ale listinou ze dne 10. ledna 1358 ves daroval král Karel IV. klášteru v Klášterní Skalici. Po husitských válkách daroval v roce 1436 král Zikmund Zalešany městu Kouřim a hned v následujícím roce Diviši Bořkovi z Miletínka, po něm ji vlastnil kouřimský měšťan Mikuláš. V roce 1493 seděl v Zalešanech Bohuslav Horňatecký z Dobročovic, který toto panství rozšířil o okolní obce. Jeho náhrobní kámen se dodnes dochoval ve hřbitovní zdi kostela v Křečhoři. V roce 1608 prodal David Horňatecký Zalešany Karlu Mrackému z Dubé, který je připojil ke svojšickému panství, jehož součástí zůstaly až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848.

Od roku 1850 jsou Zalešany samostatnou obcí v okrese Kolín, jejichž počet obyvatel se ale v průběhu 20. století trvale snižuje. Zatímco ještě v roce 1932 měly Zalešany s Přebozy 501 obyvatel, v současnosti je to 5x méně.

Původ názvu

Původ pojmenování této obce se vykládá tak, že to byla osada lidí bydlících za lesy, nebo přicházejících ze Zálesí.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 7. října 2003 usnesením č. 30 schválen znak a prapor obce, jeho autorem je heraldik Stanislav Kasík. Znak tvoří modro-červeně polcený štít, ve kterém je nad zlatým šraňkem stříbrný holub se zlatou zbrojí, stojící na stříbrné ostrvi. Vlajku tvoří čtyři svislé pruhy, střídavě červené a modré, v poměru 1:2:2:1, uprostřed nad žlutým šraňkem je bílý holub se žlutou zbrojí stojící na bílé ostrvi.

Administrativní údaje

Zalešany jsou dnes samostatnou obcí, jejich součástí je obec Přebozy. Katastrální výměra činí 4,9 km² a žije zde 99 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Fotogalerie

Střed obce s rybníkem (2010)

Odkaz

www.zalesany.eu

Mapa

Poloha

Zalešany leží 14 kilometrů západně od Kolína v nadmořské výšce 247 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK