Cesty a památky

Kolínsko » Zibohlavy » kostel sv. Martina

kostel sv. Martina
**

Zibohlavy, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely moderní

Původní románský kostel byl vystavěn ve 13. století, v roce 1358 je připomínán jako farní. Podle popisu se skládal z obdélníkové lodi, ukončené ve východní stěně apsidou bez oken a s průchodem do sakristie; strop lodi byl trámový a stěny byly prolomeny dvojicí románských polokruhových oken. V roce 1624 kostel vyhořel, přičemž se roztavily zvony (dosvědčuje kus spečené zvonoviny nalezený při bourání v roce 1873), ale v roce 1627 byl již zase opraven. V roce 1639 byl vydrancován Švédy, kteří odvezli většinu cenného vybavení. Sešlý kostel byl v roce 1771 péčí faráře Jana Augusta Gregora opraven pravděpodobně kolínským stavitelem Josefem Jedličkou nebo jeho synem Janem Antonínem Jedličkou, případně oběma (vzhledem k tomu, že z této fáze kostela se nic nedochovalo, autorství nelze doložit dochovanými detaily). V roce 1824 byla zvýšena kostelní věž, ale v roce 1873 byl celý kostel až na věž zbořen, a zcela znovu vystavěn podle návrhu neznámého architekta kolínským stavitelem Němcem v letech 1873-75 v pseudorománském slohu, inspirovaným jihoevropským románským uměním. Kostel byl opraven v roce 1937 stavitelem Dajbychem z Kutné Hory, v letech 2005–06 byla opravena věž a střešní římsy lodi i presbytáře, v letech 2014-15 pak byly provedeny opravy východní, severní a západní fasády. Dnes se jedná o velmi hodnotnou novorománskou stavbu v širším okolí Středočeského kraje.

Jednolodní kostel na půdorysu latinského kříže, zakončený půlkruhovou apsidou ve východní stěně, s hranolovou věží před západním průčelím. Z původní románské stavby se dochovala pouze spodní část a základy věže v západním průčelí (Karel Boromejský Mádl).

Po stranách je loď členěna rizalitovými nástavci se sdruženými úzkými okénky a trojúhelníkovitě ukončeným štítem, zdobeným obloučkovým vlysem. Loď vertikálně člení pilíře, zdůrazněné v přesahu nad střechou kvádříkovým nástavcem. loď i presbytář je zdoben obloučkovým vlysem. Nad vchodem v západní věži je v ose osazeno drobné štěrbinové okénko s klenáky, přízemí od patra odděluje římsa a patro člení obdélné, pseudorománské okno s polosloupky a klenáky. Nad ním v ose je osazeno kulaté okénko, štukově po obvodu zdůrazněné. Mohutnou římsu, která ukončuje patro věže, zdobí štukový dekor obloučků a čtyřlistků. Jehlancovou střechu věže kryjí na bocích trojúhelníkovité nástavce.

Ve vnitřní výzdobě byly použity motivy výzdoby románského kostela sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory, na klenbě apsidy je obraz sv. Martina. Zařízení kostela je pseudoslohové z roku 1886, hlavní oltář vytvořil řezbář J. M. Černý. Na kruchtě za varhany visí obraz sv. Martina z původního oltáře od Josefa Macháčka z Kolína z roku 1841. Varhany z roku 1892 vyrobil Antonín Mölzer st. z Kutné Hory.

Dnes filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Kolín. Bohoslužby se konají pouze 2. a 4. sobotu v měsíci ve 14:30 hodin.

Prohlášení za památku

Areál s kosteem sv. Martina, ohradní zdí s branou a márnicí byl v roce 1998 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 50871/2–4362.

Fotogalerie

Zibohlavy - kostel sv. Martina, pohled od jihozápadu (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, pohled od jihovýchodu (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, jižní stěna (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, apsida (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, západní věž (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, vstupní portál (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, románská patka původní stavby (2013)Zibohlavy - kostel sv. Martina, původní zdivo přízemí věže (2013)Zibohlavy - kostel sv. Martina, klenba podvěží (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, pohled k presbytáři (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, klenba prvního pole presbytáře (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, freska sv. Martina (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, kruchta (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, sloupy kruchty (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, varhany (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, znak Kutné Hory nad vítězným obloukem (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, výzdoba stěn (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, jižní stěna (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, hlavice polosloupu (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, kazatelna (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, vchod do sakristie (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, severní boční oltář (2016)Zibohlavy - kostel sv. Martina, před opravou fasád (2013)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982.

Bojarová M.: Skupina historizujících kostelů na Kolínsku, Památky středních Čech, roč. 15/2001, č. 2, str. 67. Praha 2001.

Mapa

Poloha

Kostel stojí ve středu obce.

GPS: 50°0'4.410"N, 15°9'28.650"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK