Cesty a památky

Země poznané » Kladsko (Ziemia Kłodzka)

Kladsko (Ziemia Kłodzka) (červenec 2020, Polsko)

Putování po kdysi české zemi

Putování krajinou, která jako vzdálená ozvěna rezonuje v naší paměti, ale mnozí vlastně netuší proč. Rozhodli jsme se trochu porozhlédnout po území, které kdysi patřilo ke svazku zemí Koruny české, ale ztratili jsme ho vlivem historických událostí před cca 230 lety. Je povinností nastupujících polských i českých generací odhodit zátěž 2. poloviny 20. století, kdy bylo pod komunistickou diktaturou tato skutečnost zatajována a potlačována, a díky faktickému (opětovnému) zrušení hranic po vstupu do Schengenského prostoru budovat na všem dobrém, co kdy a kdo pro tuto zem udělal. V období, kdy sílí různé národnostní a falešné nacionální projevy je to nanejvýš potřebné.

Wędrowanie po regionie, który rezonuje w naszej pamięci jak odległe echo, ale wielu nie ma pojęcia, dlaczego. Postanowiliśmy rozejrzeć się po terytorium, które niegdyś należało do związku ziem Korony Czeskiej, ale straciliśmy je w wyniku wydarzeń historycznych sprzed około 230 lat. Obowiązkiem wschodzącego pokolenia Polaków i Czechów jest zrzucenie ciężaru drugiej połowy XX wieku, kiedy w czasach komunistycznej dyktatury fakt ten był ukrywany i tłumiony, a dzięki faktycznemu (ponownemu) zniesieniu granic po wejściu do strefy Schengen, budować na wszystkim pozytywnim, co kiedy i kto zrobił dla tego kraju. Jest to najbardziej potrzebne w czasach, gdy różne narodowe i różne fałszywie przemówienia nacjonalistyczne przybierają na sile.

Mapa

OBJEKTIV ČT

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK