Cesty a památky

Kolínsko » Býchory » tvrz

tvrz
*

Býchory, Tvrze, Tvrze zaniklé

V jedné polovině vsi byla po roce 1444 postavena Býchorskými z Raškovic tvrz, která sice není doložena písemně, ale dosud se z ní zachovalo tvrziště. K jejímu zániku došlo nejspíše po roce 1523, kdy byly Býchory připojeny ke Kolínu a přestaly sloužit jako šlechtické sídlo. Areál zaniklé tvrze byl vážně porušen v letech 1973-74 při budování současné požární nádrže, během záchranného archeologického průzkzmu provedeného tehdejším Okresním muuzem v Kolíně bylo zachráněno množství keramických a dalších artefaktů, které umožňují dataci do 15. - 16. století.

Tvrziště tvoří nevelký kruhový pahorek 30 x 30 metrů obklopený valem a příkopem, před výstavbou nádrže v 70. letech 20. století vysoký ještě 2 metry.

Prohlášení za památku

Tvrziště bylo 23. 11. 1987 zapsáno do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 23396/2–3422.

Fotogalerie

Valy tvrziště (2007)Valy tvrziště (2007)

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Mapa

Poloha

K tvrzišti je nejsnazší přístup od severu, z louky s požární nádrží, nachází se ale na soukromém pozemku domu čp. 17. Místo se dnes nazývá „V Louce“ nebo „Kalinova louka“.

GPS: 50°4'9.290"N, 15°16'23.450"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK