Cesty a památky

Kolínsko » Chocenice » kaplička

kaplička
*

Chocenice, Kaple a kapličky

Barokní výklenková kaplička z 1. pol. 18. století, opravená v roce 2000 a 2008. Jedná se odrobnou sakrální architekturu s významnou krajinotvornou funkcí.

Zděná stavba na obdélném půdorysu, postavená z cihel a lomového kamene, omítnutá, otočená vchodem k severovýchodu.  Fasáda je členěna soklem a nárožními pilastry na všech stranách, nesoucích dvojitou římsu s prázdným meziprostorem, přičemž spodní římsa se nad vchodem zvedá segmentovým obloukem. Boční kratší stěny se ve spodní části otevírají nikami, delší stěny jsou ukončeny výraznými nástavci ve funkci štítů probraných nikami a ukončených odstupněnou konvexně-konkávní římsou. Kaplička je kryta sedlovou stříškou.

Vniřní prostor, přístupný segmentově ukončeným vchodem bez dveří, je sklenut valenou klenbou.

 

Prohlášení za památku

Kaplička byla 23. listopadu 1987 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 34080/2–3417.

Fotogalerie

Břežany I - kaplička u silnice do Chocenic od severu (2016)Břežany I - kaplička u silnice do Chocenic od severovýchodu (2016)Břežany I - kaplička u silnice do Chocenic od východu (2016)Břežany I - kaplička u silnice do Chocenic (2016)

Mapa

Poloha

Kaplička stojí 650 metrů západně za vsí při silnici do Břežan I na samé hranici katastru Chocenic.

GPS: 50°1'55.740"N, 15°5'12.240"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK