Cesty a památky

Kolínsko » Dobré Pole » tvrz

tvrz

Dobré Pole, Tvrze, Tvrze zaniklé

První zmínka o tvrzi se dochovala z roku 1417, kdy ji vlastnil Jan Holec z Nemošic. Po jeho smrti došlo mezi jeho dědici ke sporům, trvajícím až do roku 1451, kdy tvrz i ves získal Jan Hlaváč z Dobrého Pole. Statek po něm zdědila dcera Dorota, jež po dosažení plnoletosti roku 1464 všechen majetek postoupila svému manželovi, královskému hofmistru Slavatovi z Chlumu. Slavata si roku 1482 vymohl propuštění tvrze i vsi z manství a roku 1485 dobropolský statek trvale připojil k černokosteleckému panství.

Brzy poté přestala být tvrz sídlem šlechty a ani statek nebyl natolik velký, aby zde bydlel hejtman. Poslední zprávu o tvrzi podává popis z roku 1677 v Urbáři černokosteleckého panství. Tehdy to byla dvoupatrová budova, v přízemí s klenutou dlážděnou síní, ratejnou, kuchyní, komorou, dvěma zděnými konírnami a dvěma sklepy. V prvním patře byly čtyři komory, sklep, kuchyňka, panská světnice a zděná komora. Ve druhém patře byla klenutá místnost a nad ní osmiboká věž. Celý objekt, krytý šindelem, byl ohrazen valem s parkánem a pavlačí do tří stran a chráněn příkopem, napájeným z vesnického rybníka.

Ze zaniklé tvrze se pravděpodobně nic nedochovalo, na jejím místě stojí barokní špýchar v areálu dvora a lze pouze předpokládat, že při jeho výstavbě byly použity zbytky tvrze. Kolem špýcharu se také dochovala nevýrazná prohlubeň vodního příkopu.

Fotogalerie

Barokní špýchar na místě tvrze (2009)Barokní špýchar na místě tvrze (2009)

Mapa

Poloha

Tvrz stávala ve východní části dnešní usedlosti čp. 1.

GPS: 50°0'2.190"N, 14°55'30.540"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK