Cesty a památky

Kolínsko » Konárovice » zámek

zámek
**

Konárovice, Zámky, Zámky dochované

První tvrz v Konárovicích zřejmě postavil po roce 1419 Vaněk Sekerka z Choltic, neboť poprvé se připomíná v roce 1453, kdy jako odúmrť připadly Konárovice králi Ladislavovi. V roce 1503 tvrz koupil Václav Háša z Újezda a přistoupil k jejímu rozšíření. Od jeho syna, Jana Jiřího Háši z Újezda, koupil tvrz v roce 1588 erbovní kutnohorský měšťan Zikmund Freusichselbst z Freudenbachu. V letech 1605–14 vlastnili tvrz bratři Albrecht Jiří a Jan Oldřich Klusákovští z Kostelce, kteří ji ale z důvodu vleklých sporů s Kolínskými o čepování piva z místního pivovaru, prodali i s panstvím Kryštofu Nybšicovi z Altendorfu. V průběhu třicetileté války byly Konárovice několikrát vydrancovány vojáky a tvrz vypálena, a protože se Kryštof Nybšic velmi zadlužil, v roce 1652 připadl celý jeho majetek hlavnímu věřiteli Humprechtu Račínovi z Račína. Ten však neměl o zpustošený majetek zájem a proto vše v 1661 prodal Janu Adamovi Schofmannovi z Hemmerlesu, který okamžitě přistoupil k obnově vsi a přestavbě tvrze na raně barokní zámek. Tím vznikla dnešní čtyřkřídlá dispozice kolem nepravidelného nádvoří. Podle síly zdí lze soudit, že část původní tvrze byla pojata do jihovýchodního nároží nové zámecké budovy a gotická místnost bývalé tvrze dnes slouží jako jednací sál. V přízemí se zámecká budova otevírala do nádvoří dodnes zachovanými arkádami na čtverhranných pilířích. Schofmannům náležely Konárovice do roku 1725, kdy po smrti posledního mužského příslušníka rodu Karla Ignáce Vojtěcha připadly jeho sestře Kateřině.

V roce 1772 koupila panství hraběnka Alžběta Quasco de Claviers, rozená Netolická z Eisenberga. Nová majitelka si Konárovice velmi oblíbila a často zde pobývala a proto v roce 1775 přistoupila k přestavbě zámku, která mu vtiskla rokokový charakter. Plány na tuto přestavbu vypracoval Jan Josef Wirch. Kromě úprav střech a fasád byly nově uspořádány i vnitřní místnosti, jejichž stropy byly vyzdobeny štukami. V roce 1813 umírá hraběnka bezdětná a zámek odkazuje neteři hraběnce Apolonii Cavriani, rozené z Mitrovic. Poté se vystřídalo několik majitelů, v l. 1822-34 Jan ze Schmiedgräbenu, 1834-42 Karel Rummerskich, 1842-44 Hugo Roth a v letech 1844-45 Alžběta ze Schmiedhalsu, od které zámek s panstvím koupil bohatý měšťan Jan Raška. Ten ho vlastnil do roku 1856, kdy zámek zakoupil hrabě František Arnošt Harrach a věnoval ho do správy synovi Janu Nepomukovi  Harrachovi. Ten se na zámek nastěhoval ještě téhož roku a to po svatbě se svojí ženou Marií Markétou princeznou z Lobkovic. Za nich byl zámek znovu přestavěn, byly zmodernizovány interiéry a provedeny další drobné úpravy, jimiž byl stavební vývoj v podstatě ukončen. V roce 1872 koupil zámek od Františka Arnošta pražský továrník z Karlína Josef Gotzl. Jeho rodině patřil až do roku 1945, kdy se stal majetkem státu. Kašna na nádvoří vznikla v roce 1937, mříž je od místního kováře Václava Belzy. V letech 1947–90 v zámku sídlila pobočka Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii, od roku 2004 je jeho majitelem americký herec a producent Crispin Glover, který ho využívá k soukromým obytným účelům a plánuje zde vybudovat filmové ateliéry a ubytování pro herce.

Zámek je výrazná čtyřkřídlá budova, uzavírající nádvoří ve tvaru nepravidelného pětiúhelníka. Hlavní devítiosé vstupní průčelí je obráceno k východu, vstupní portál je umístěn v jednoosém středním rizalitu, nad kterým se zvedá štít s erbem rodu Quasco de Claviers. Hlavní průčelí je zdobeno římsami, pilastry a nadokenními frontony. Na fasádě jižní strany zámku jsou zachovány malované sluneční hodiny z roku 1775. Zámek je kryt mansardovou střechou, která má na východní straně vikýře.

Prohlášení za památku

Zámek je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 20777/2–794.

Fotogalerie

Konárovice - zánek, celkový pohled (2018)Konárovice - zámek, východní vstupní průčelí (2018)Konárovice - zámek, pohled od východu (2018)Konárovice - zámek, zahradní průčelí (2018)Konárovice - zámek, pohled od jihu (2018)Konárovice - zámek, východní vstupní průčelí (2009)Konárovice - zámek, vstupní průčelí od severu (2009)Konárovice - zámek, vstupní průčelí od východu (2009)Štít s erbem rodu Quasco de Claviers nad průjezdem východního křídla (2009)Konárovice - zámek, jižní křídlo (2009)Konárovice - jižní průčelí a zahradní terasy (2009)Konárovice - zámek, soška puttiho na zahradní terase (2009)Konárovice - zámek, pohled od kostela (2009)Konárovice - zámek, kašna v nádvoří (2009)Konárovice - zámek, čestný dvůr (2018)Konárovice - zámek, brána (2018)

Mapa

Poloha

Zámek čp. 1 stojí v dominantní poloze na vrcholu návrší ve východní části vsi.

GPS: 50°2'23.630"N, 15°17'7.380"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK