Cesty a památky

Kolínsko » Kounice » usedlosti

usedlosti
*

Kounice, Městské domy, Městys Kounice

Na jihovýchodní straně náměstí se dochovalo několik vesnických usedlostí a domů ze 17. až 19. století, z nichž některé mají původ až v pozdním středověku.

Usedlost čp. 72* je raně novověkého založení v 1. pol. 16. století, dnes se projevující zlidovělými prvky pseudogotiky na štítu domu i bráně, která je datována na kamenném ostění v klenáku rokem 1611. V této době ji získal Václav Skalník, který usedlost přestavěl v renesančním slohu. Naposledy je uváděn v roce 1618, poté vlivem válečných událostí grunt zpustl. V roce 1625 opuštěný statek obdržel od kounické vrchnosti za věrné služby zámecký purkrabí Jiří Janeček, který ho opravil a v roce 1653 prodal Matěji Štěpničkovi. Podle berní ruly z roku 1654 se jednalo v té tově o největší usedlost v obci, která disponovala 70 korci (= 20,16 ha) orné půdy. Před rokem 1694 statek získal Pavel Holeka a v roce 1700 Jan Pokorný. Za něho došlo k navýšení polností na 85 korců (= 24,5 ha) orné půdy dobré bonity, což je zaznamenáno v katastru z roku 1718. Dle podrobného popisu z roku 1770 se usedlost sestávala ze světnice, síně se sklenutou kuchyní a komínem, komory, maštale, chlívků, dvou špejcharů, komory na druhé straně dvora, klenutého sklepa, stodoly a stuny. Na počátku 19. století byla od statku oddělena třetina pozemků pro nově zřízenou usedlost čp. 95. V hospodářském objektu, který stojí vpravo od brány, se zachoval ve sklepě tesaný pozdně gotický portál s půlkruhovým záklenkem s okosenou hranou. Okresní národní výbor v Nymburce požádal v roce 1988 o zrušení památkové ochrany domu, čemuž bylo vyhověno dopisem Ministerstva kultury č. j. K 5765/88-OKD ze dne 31. 11. 1988.

Venkovská usedlost čp. 79, kterou tvořil dvojdomek s barokní bránou z přelomu 17. a 18. století, byla zbořena i přes památkovou ochranu v 70. letech 20. století pro stavbu obchodu. Dodatečně bylo požádáno o zrušení památkové ochrany, k čemuž dalo Ministerstvo kultury souhlas s výtkou dopisem č. j. 17.435/87-VI/1 ze dne 23. prosimce 1987.

Zajímavé jsou i usedlosti čp. 81 (jihovýchodní část náměstí) s atikovým štítem a čp. 86 (východní strana náměstí) s volutovým štítem.

Prohlášení za památku

Venkovská usedlost čp. 72 byla 31. 12. 1965 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 52462/2–1841, od památkové ochrany bylo upuštěno rozhodnutím Ministerstva kultury dne 30. 11. 1988.

Venkovská usedlost čp. 79 byla 31. 12. 1965 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 53426/2-1842, od památkové ochrany bylo upuštěno rozhodnutím Ministerstva kultury dne 23. 12. 1987.

Fotogalerie

Kounice - usedlost čp.72, celkový pohled (2016)Kounice - usedlost čp.72, detail brány (2016)Kounice - usedlost čp.72, klenák brány s letopočtem (2016)Kounice - usedlost čp. 81 (2008)Kounice - usedlost čp. 86 (2008)Kounice - usedlost čp. 86, štít (2008)Kounice - dům čp. 29 (2008)Kounice - usedlost čp. 79 před zbořením, brána (1955, archiv Podlipanské muzeum Český Brod)

Zdroj informací

Kypta J., Šulc J., Veselý J.: Pozdně gotické kamenické prvky ve venkovských usedlostech na Nymbursku. Průzkumy památek XII, str. 97 - 120. Praha 2005.

Mapa

Poloha

Dochovaný soubor domů se nachází na jihovýchodní straně náměstí městyse.

GPS: 50°6'29.160"N, 14°51'27.090"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK