Cesty a památky

Kolínsko » Kutlíře

Kutlíře
Kutlíře - znak obce Křečhoř, jehož jsou Kutlíře součástí (2023)

Dvůr zvaný Újezdec (t.j. pozemky darované knížetem, jejichž hranice určovali knížecí úředníci) byl založen po roce 1150 cisterciáky ze sedleckého kláštera. V písemných pramenech se však poprvé připomíná až v listině opata Jindřicha ze dne 29. listopadu 1295. Klášter vlastnil Újezdec až do svého zničení husity v roce 1421. Jiný dvůr v Újezdci vlastnil zbraslavský klášter, od něhož ho v roce 1420 získal do zástavy vyšehradský probošt Albík a později ho koupil Bedřich ze Strážnice, majitel kolínského hradu. Ten svou část prodal v roce 1454 královské komoře.

Po roce 1458 nechal král Jiří z Poděbrad zapsat dvory v Újezdci městu Kutná Hora, které je v roce 1490 prodalo Vaňkovi ze Lžovic. V roce 1511 připadl Újezdec jako odúmrť Oldřichu Cholupickému z Cholupic, Jakubu Šotnhofskému ze Závořic a Vaňku Konářovskému z Libanic. V roce 1666 se Kutlíře dostávají do majetku Kutné Hory, která je přikoupila ke svým statkům spolu s Lošánky. V majetku Kutné Hory zůstal místní statek do roku 1948, kdy byl dvůr znárodněn a předán do užívání státnímu statku.

Dle tradice přiběhla v závěru bitvy u Kolína v roce 1757 do obce pruská markytánka s ustřelenou rukou se zprávou, že bitva je prohrána. Kutlíře pak byly ustupujícími Prusy vypáleny.

V roce 1991, po zrušení Státního statku Kolín, založili potomci některých bývalých majitelů a současní soukromě hospodařící rolníci Zemědělskou společnost Kutlíře, která navázala klasickou zemědělskou a polní výrobou na staletou tradici.

Osobnosti

Prokůpek Jan Antonín (* 29. 7. 1832 Kutlíře – † 25. 2. 1915 Praha) - statkář, propagátor pokroku v zemědělství, své poznatky publikoval v populárně naučných článcích - psal epištoly k rolnickému stavu, ve kterých upozorňoval na práva a povinnosti sedláků, spoluzakladatel Akciové továrny na výrobu umělých hnojiv a lučebnin v Kolíně.

Prokůpek Adolf (* 11. 1. 1868 Kutlíře – † 16. 10. 1934 Brodce u Mladé Boleslavi) - zemědělský odborník, politik a poslanec Národního shromáždění, dlouholetý starosta Kutlíř. V letech 1909-34 předseda českého odboru Zemědělské rady pro Čechy, v roce 1911 zvolen poslancem českého zemského sněmu, v letech 1918-20 člen revolučního národního shromáždění, 1920-1934 člen poslanecké sněmovny Národního shromáždění, kde se stal předsedou výboru po pozemkovou reformu a zemědělského výboru, člen užšího předsednictva Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, v roce 1919 zakladatel a až do své smrti předseda zájmové organizace zemědělců Zemědělské jednoty, od roku 1919 místopředseda a od roku 1924 čestný předseda Čs. zemědělského muzea.

Ladislav Dvořák (* 1878 Kutlíře – † ?) - architekt a stavitel, vystudoval inženýrské stavitelství na české technice v Praze, autor soutěžního návrhu radnice v Hořovicích a sokolovny v Pardubicích, v Praze navrhl a postavil řadu činžovních domů.

 

Původ názvu

Obec se původně jmenovala Újezdec, v 16. století se podle majitele dvora vžil název Dvory Kutlířovy, později se ustálil současný název Kutlíře.

Administrativní údaje

Kutlíře jsou administrativní součástí obce Křečhoř, jejich vlastní katastrální území činí 2,18 km².

Fotogalerie

Kutlíře - náves (2008)

Odkaz

www.krechor.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK