Cesty a památky

Kolínsko » Limuzy

Limuzy
Znak Tomáše Mytise z Limus (Jan Psota 2009)

Limuzy se poprvé připomínají jako Lemuzy v roce 1227, kdy je bratři Kojata a Všebor z Mostu (z rodu Hrabišiců) odkázal zderazskému klášteru v Praze. V roce 1346 se vzpomíná Petr z Limuz a v roce 1348 připadly Janovi Jakubovi Velflovici. Další majitelé vsi se rychle střídali, takže jsou známé prodeje např. v roce 1438, kdy Jindřich Koba z Cerhýnek prodal Limuzy Bohuslavu z Košíně a ten je o dva roky později prodal Milotovi z Hrušova. Na počátku 16. století přešla ves pod hrad Jenštejn, jehož majitel Jan Zachař z Plotišť ji odklázal v roce 1521 Ladislavu ze Štemberka. Ten si však majetek neponechal a již roku 1526 jeho nástupce Jan Litoborský z Chlumu je prodává Janovi Hrušovskému z Hrušova. Neznámým způsobem pak přešly Limuzy do majetku pánů z Landštejna sídlící na Tuchorazi. V roce 1579 koupil Limuzy Jaroslav Smiřický ze Smiřic a připojil je k černokosteleckému panství. V době třicetileté války (1618–48) obec zpustla, stejně jako mnoho dalších menších vsí v okolí, později však byla znovu osídlena. Když v roce 1626 získali černokostelecké panství Lichtenštejnové, rozdělili obec na část Kosteleckou a Škvoreckou. Součástí obou panství byly Limuzy až do konce patrimoniální správy v roce 1848, v letech 1850 - 1960 pak byly samostatnou obcí v okrese Český Brod. Po reorganizaci státní správy v roce 1960 se staly jako součást Tismic součástí okresu Kolín.

Osobnosti

Šlechtický predikát z Limuz užíval významný humanistický básník Tomáš Mitis z Limuz, učitel z Českého Brodu, který však nikdy nebyl majitelem vsi (viz jeho erb).

Původ názvu

Název obce se odvozuje od názvu bájného českého kmenu Lemuzi (Lemúzi), obývajícím území raně feudálních Čech před vznikem přemyslovského knížectví.

Administrativní údaje

Limuzy jsou od roku 1960 administrativní součástí obce Tismice, jejich vlastní katastrální území činí 3,98 km².

Fotogalerie

Vrchol Klepec (358 m. n. v.) nad Limuzy (2008)

Odkaz

www.tismice.cz

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Limuzy leží 5 kilometrů západně od Českého Brodu (29,5 kilometru severozápadně od Kolína) v nadmořské výšce 283 metry.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK