Cesty a památky

Kolínsko » Malotice » tvrz

tvrz
**

Malotice, Tvrze, Tvrze dochované

Tvrz zřejmě postavili v 80. letech 14. století kutnohorští měšťané František Gyser a Martin Puš, kteří v té době Malotice vlastnili. Stavebně a typově tvrz odpovídá této době vzniku. V letech 1400 — 1410 v Maloticích vládl Jakub z Doubravice, kterého vystřídal Jindřich Rohlík z Trhlavy. A teprve za tohoto majitele se v roce 1412 tvrz poprvé písemně připomíná. K Maloticím tehdy kromě tvrze, dvora a vsi náleželo ještě příslušenství ve dvou vesnicích. Potomci Jindřicha Rohlíka vlastnili Malotice až do roku 1498, po několika majetkových změnách je získali v roce 1557 Zdislav a Karel Říčanští z Říčan, majitelé zásmuckého panství. Noví majitelé spojili Malotice se Zásmukami a tvrz přestala sloužit jako panské sídlo. I nadále však byla udržována v dobrém stavu a sloužila jako byt hospodářského úředníka. Tvrz stála ještě v roce 1583, kdy Zdislav Říčanský prodával zásmucké panství Janovi Vchynskému z Vchynic. Vchynští nechali tvrz zpustnout, k čemuž přispěly i válečné události třicetileté války.

Zpustlá tvrz je popsána v popisu zásmuckého panství z roku 1648. Z tvrze tehdy stála jen nezastřešená věž a palác, v místech ostatních budov tvrze i přilehlého dvora zbyla jen hromada kamení, porostlá křovím.

Za Adolfa Vratislava ze Šternberka v druhé polovině 17. století byla zpustlá tvrz zčásti opravena, věž znovu zastřešena a spolu s bývalou obytnou budovou použita pro hospodářské potřeby obnoveného malotického dvora. Později byl areál tvrze ještě několikrát upravován a modernizován, takže dodnes se v původní podobě zachovala pouze věž. Majetkem Šternberků zůstala tvrz jako součást dvora až do roku 1924, kdy při první pozemkové reformě připadla zbytkovému velkostatku. Pro hospodářské účely byla využívána až do 90. let 20. století, v roce 1994 koupil po zrušení zemědělského družstva areál tvrze Pavel Kohoutek. Přestože současný majitel má plán na revitalizaci památky, areál je bohužel opuštěn, budovy nejsou nijak využívány a postupně chátrají.

Z původní tvrze se dochovala především dvoupatrová gotická hranolová věž z lomového kamene, krytá valbovou střechou; místnost v přízemí je přístupná hrotitým kamenným gotickým portálem s profilací oblounu mezi dvěma výžlabky, v prvním patře je místnost zaklenutá renesanční valenou klenbou a přístupná je gotickým hrotitým okoseným portálem. Druhé patrověže bylo původně přístupné dřevěným vnitřním schodištěm z 1. patra, po zaklenutí místnosti dřevěným můstkem z podstřeší sousedního paláce. Západní a východní okno má sedile ve výklenku, velká nika na jižní straně je patrně pozůstatkem arkýře, zřejmě prevetu.

Palác se dochoval pouze v obvodových zdech, interiér byl přizpůsoben pozdějšímu využití na sýpku; v jižní stěně se však dochovalo střílnové okénko a v patře pozůstatky po vložených srubových komorách. Z opevnění se dochovaly hradby se zbytky ochozu a jeden ze dvou rybníků, původně napájející vodní opevnění.

Malotická tvrz je vzácným příkladem gotické vodní tvrze ve středočeské oblasti a řadí se tak k nejvýznamnějším památkám svého druhu na Kolínsku.

Prohlášení za památku

Tvrz v Maloticích byla zapsána 3. května 1958 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 40986/2–823.

Fotogalerie

Malotice - tvrz (2017)Malotice - tvrz, pohled přes rybník (2017)Malotice - tvrz, pohled od východu (2017)Malotice - tvrz, pohled přes věž na palác (2017)Malotice - tvrz, palác z nádvoří (2017)Malotice - tvrz, věž od jihu (2017)Malotice - tvrz, jižní stěna věže (2017)Malotice - tvrz, věž od západu (2017)Malotice - tvrz, jihozápadní nároží věže (2017)Malotice - tvrz, věž od východu z nádvoří (2017)Malotice - tvrz, portál do patra věže (2017)Malotice - tvrz, portál do přízemí věže  (2017)Malotice - tvrz, místnost v přízemí věže, pohled k západu (2017)Malotice - tvrz, místnost v přízemí věže, pohled k východu (2017)Malotice - tvrz v zimě (2021)Malotice - tvrz, půdorys (1983, kresba M. Rykl)

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Svoboda L. a kol.: Encyklopedie českých tvrzí, II. díl K - R, str. 447-448. Vydalo ARGO 2000.

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Tvrz stojí na břehu rybníka v západní části vsi v areálu bývalého dvora čp. 1.

GPS: 49°57'51.155"N, 14°58'29.969"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK