Cesty a památky

Kolínsko » Ohaře » Lípy v Ohařích

Lípy v Ohařích

Ohaře, Příroda, Památné stromy

Skupina dvou památných stromů Lípy v Ohařích byla vysazena v roce 1783 při založení hřbitova. Lípa blíž ke vchodu je vysoká 17 metrů s obvodem kmene 352 cm, výška koruny je 14 a šířka 10 metrů (měření v roce 2017), přestože byla poškozena při vichřici 21. 8. 2000, její zdravotní stav je dobrý, kvete a plodí. Lípa vzdálenější od vchodu je vysoká 15 metrů s obvodem kmene 432 cm, výška koruny je 12 a šířka 9 metrů (měření v roce 2017), bohužel byla silně poškozena při vichřici 21. 8. 2000, kdy byla odlomena jedna z kosterních větví, rána byla zastřešena a byly instalovány vazby - kotvení na sousední strom, byla redukována koruna; přestože je strom silně poškozený, stále kvete a plodí.

Důvodem vyhlášení ochrany je to, že se jedná o esteticky zajímavé stromy, významné svým vzrůstem, tvořícím krajinnou dominantu, a také jako součást kulturní památky (hřbitova).

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Středočeského krajského národního výboru ze dne 25. ledna 1983, v Ústředním seznamu ochrany přírody je stojící lípa evidována pod kódem 104065/1,2.

Fotogalerie

Ohaře - skupina památných lip (2018)Ohaře - Lípy v Ohařích, poškozená lípa (2018)Ohaře - Lípy v Ohařích, méně poškozená lípa (2018)Ohaře - Lípy v ohařích, kmen poškozené lípy (2018)Ohaře - Lípy v Ohařích, kmeny obou stromů (2018)Ohaře - Lípy v Ohařích před poničením vichřicí (2008)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Lípy stojí mezi hroby na hřbitově na jižním okraji vsi.

GPS: 50°5'42.369"N, 15°17'40.847"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK