Cesty a památky

Kolínsko » Radim » boží muka v Radimi

boží muka v Radimi
*

Radim, Kříže, křížky a boží muka, Boží muka

Sloupková barokní boží muka z červenohnědého pískovce z 1. poloviny 18. století.

Jednoduchý hladký toskánský sloup spočívá na částečně (asi z poloviny) v zemi zapuštěném podstavci, zdobeném profilovanými římsami; současná výška je 5 metrů. Vrchol sloupu je ukončen dórskou hlavicí, která nese čtyřbokou kapličku čtvercového půdorysu. Ta je členěna mělkými nikami, v nichž byly zřejmě dříve obrázky nebo reliéfy. Na kapličce je umístěna koule, nesoucí plechový latinský kříž.

Prohlášení za památku

Boží muka jsou zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 28126/ 2–841.

Fotogalerie

Radim - boží muka, čelní pohled od jihu (2017)Radim - boží muka od jihozápadu (2017)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980.

Mapa

Poloha

Boží muka stojí při silnici do Plaňan při východní straně zámeckého areálu.

GPS: 50°4'15.922"N, 15°0'40.648"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK