Cesty a památky

Kolínsko » Toušice

Toušice
Znak obce

Toušice se poprvé připomínají v roce 1207 za Jana z Toušic, další zmínka pochází z roku 1390, kdy se vzpomíná Vachek z Toušic. Od roku 1388 byla část vsi majetkem pražské kapituly u sv. Apolináře na Novém Městě, část vlastnil zemanský rod Trmalů z Toušic, jehož zakladatelem je Mikuláš Trmal doložený v roce 1437. V letech 1462–72 tuto část vsi vlastnil jeho syn Jan Trmal z Toušic. Další zpráva pochází z roku 1519, kdy Toušice prodává Bohuslav Trmal z Toušic městu Kouřim. Jako konfiskát koupil Toušice od krále Ferdinanda I. v roce 1547 Kašpar z Granova, od něho v roce 1557 Jiří Hostačovský z Petrovic a v roce 1582 ji Zdislav Říčanský z Říčan trvale připojil k zásmuckému panství. Jeho součástí byly Toušice až do zrušení patrimoniální správy 1848.

Od roku 1850 jsou Toušice samostatnou obcí v okrese Kolín, při reorganizaci samospráv k nim byly přiřazeny sousední Mlékovice, s nimiž tvoří jednu obec o dvou částech a dvou katarstrálních územích.

Původ názvu

Název obce pochází pravděpodobně z místně doloženého osobního jména Túšek (Toušek), z něhož se přidáním koncovky -ice obvyklé i u okolních obcí vyvinul název Túšice a postupně současná podoba názvu Toušice. V minulosti se objevují názvy Dussice (1207), Tussek (1388), Tussecz (1390, 1417), Tušce (1437), Taušice (1447) a nakonec Toušice (1534).

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 21. září 2005 usnesením č. 60 schválen znak a prapor obce. Jeho autorem je heraldik Miroslav J. V. Pavlů a tvoří ho modrý štít (barva štítu Trmalů z Toušic), na kterém je stříbrný most se třemi oblouky (odkazuje na významnou památku obce), z něhož vyrůstá na odkloněných stříbrných stoncích pět šestilistých květů, střídavě tři červené a dva stříbrné (rodový znak Trmalů z Toušic). Ve středním oblouku mostu je zlatá osmihrotá hvězda (odkaz na vlastnictví obce pány ze Šternberka) a v dolní části úak dvě zúžená stříbrná vlnitá břevna (Vavřinecký potok). Z podoby znaku vychází i zjednodušená podoba obecní vlajky.

Administrativní údaje

Toušice jsou dnes samostatnou obcí, jejichž součástí je obec Mlékovice. Katastrální výměra činí 7,18 km² a žije zde 347 stálých obyvatel (1. ledna 2020).

Fotogalerie

Toušice od východu (2009)

Odkaz

www.tousice.cz

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Toušice leží v údolí potoka Vavřinec, 15 kilometrů západně od Kolína v nadmořské výšce 253 metry.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK