Cesty a památky

Kolínsko » Velký Osek » minerální pramen (zdroj N Z 1)

minerální pramen (zdroj N Z 1)

Velký Osek, Příroda, Prameny a studánky

Když obec Velký Osek vrtala na náměstí studnu na pitnou vodu, byla nalezena místní minerální voda. Bylo vrtáno až do hloubky 59 metrů. Z neznalosti terénu byly převrtány zelené glaukonitické jíly a pod těmito napjatá artézská minerální voda vytryskla na povrch. Firmou Artesia byl následně proveden nový vrt až do hloubky 53,50 metrů, minerální voda byla nalezena ve třetím horizontu v hloubce mezi 28,30 metry až 45,80 metry. Další horizont minerální vody byl nalezen v hloubce 60 metrů a tato voda se dnes jímá. Voda tohoto horizontu pochází z cenomanských vrstev a je vázána na pískovce prvního pásma. V nadloží je uzavřena silnou vrstvou jílu, v podloží zase nepropustnými fylity. Voda vychází na povrch s artézským přetlakem s vydatností 3 litry za minutu. V letech 1995–96 byl pramen opraven.

Složení minerální vody (1996): Voda je čirá a bezbarvá s velmi nepatrným sírovodíkovým pachem. Chuť má málo výraznou. Po několika dnech skladování se na dně lahví usazuje malé množství světlehnědého, vločkovitého sedimentu. Kationty: lithium: 1.153 mg/l, sodík: 996.9 mg/l, draslík: 56.32 mg/l, rubidium: 0.0727, cesium: 0.0023, ammonium: 5.97, měď: 0.00002, berylium: 0.00097, hořčík: 104.8, vápník: 155.9, stroncium: 7.632, baryum: 0.406, zinek: 0.0119, kadmium: 0.000001, rtuť: 0.0001, hliník: 0.130, cín: 0.00079, olovo: 0.00030, vanad: 0.00115, antimon: 0.00093, chrom: 0.00091, molybden: 0.0001, uran: 0.0007, mangan: 0.146, železo: 3.238, kobalt: 0.0001, nikl: 0.0002 mg/l. Součet kationtů: 1333mg/l. Anionty: fluorid: 1.266 mg/l, chlorid: 345.0 mg/l, bromid: 2.513 mg/l, jodid: 0.217, hydrogensulfid: 0.000, íran: 20.68, seleničitan: 0.00015, dusitan: 0.000, dusičnan: 1.67, hydrogenfosfát: 0.047, hydrogenarseničnan: 0.003, hydrogenuhličitan: 3141. mg/l. Součet aniontů: 3512 mg/l. Nedisociované složky: kyselina boritá: 2.30 mg/l, kyselina křemičitá: 15.97 mg/l. Součet nedisociovaných složek 18.27 mg/l. Radioaktivní součásti: uran: 0.0006 mg/l. – celková aktivita alfa : 0.53 Bq/l, celková aktivita beta : 2.37 Bq/l a radium : 0.35 Bq/l. Plynné složky: volný oxid uhličitý: 2337. mg/l a sirovodík: 0.002 mg/l. Složení vody vystavila referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů, Mariánské Lázně.

Fotogalerie

Velký Osek - minerální pramen, celkový pohled (2018)Velký Osek - minerální pramen, pramenná mísa (2018)Velký Osek - minerální pramen (2018)

Mapa

Poloha

Pramen vyvěrá v pavilonku v parku na Husově náměstí v centru obce.

GPS: 50°5'49.280"N, 15°11'27.580"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK