Cesty a památky

Opravuje se » ohradní zeď kostela s kapličkami

ohradní zeď kostela s kapličkami
**

Starý Kolín, Funerálie, Hřbitovní brány a zdi, Hřbitovní kříže, Náhrobky

Díky aktivitám Starokolínského okrašlovacího spolku probíhá od března 2015 obnova obou kapliček v ohradní zdi kostela a to díky veřejné sbírce a finančnímu příspěvku obecního úřadu. Zatím byla provedena odborná konzervace nalezeného zbytku obrazu P. Marie (o kterém se dosud nevědělo) a majitelem, tedy Římskokatolickou farností Kolín, bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovení zakázky obnovy dvou výklenkových kaplí. Ta proběhne na jaře roku 2016.

Plán dokončení: 1. září 2017, informace o památce

Fotogalerie

Starý Kolín - restaurátorka Zuzana Kuřátková provádí konzervaci objevené malby (září 2015)

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK