Cesty a památky

Země poznané » cestopisy Česko » Na kole okolo Kutné Hory

Na kole okolo Kutné Hory

Česká republika (březen 2012, Časopis Turista 4/2012)

Když kněžna Libuše věštila budoucnost své země, zmínila se také o "tříhřbeté hoře", která ukrývá bohatství stříbra. Na mysli tehdy měla Kuklík, Sukov a Kaňk, které se od severu a jihu zdvíhají nad Kutnou Horou. Stříbro skutečně tyto kopce vydaly a my se na ně vydáme po nově otevřené naučné cyklostezce, kterou sami tvůrci nazývají učebnicí o přírodě v přírodě. Proč? O tom se přesvědčte na vlastní pedály.

Informace pro cyklisty, pěší i na vozíku

Naučná cykloturistická stezka kolem Kutné Hory začala vznikat v roce 2009 a dokončena byla v polovině roku 2011. Kromě bohaté historie „stříbrného města“, která je dostatečně známá, je na trase představena na celkem 69 zastaveních i geologie, paleontologie, hydrologie, ale i archeologie nebo železniční historie. Po dvou letech usilovné práce místního občanského sdružení Denemark pod vedením Martina Starého dnes obtáčí Kutnou Horu po okolních kopcích na 40 kilometrů naučné cyklistické stezky, což je novinka, protože cyklisté obvykle neradi sesedají, aby si pročítali informační tabule. Trasa začíná u Žižkovy brány pod Vlašským dvorem, je značena oranžovým písmenem „D“ a z větší části kopíruje okružní žlutou turistickou značku. Proto ji lze absolvovat i pěšky a většina cesty je sjízdná i pro rodiče s kočárkem nebo dokonce invalidům na vozíku. Na několika místech jsou pak pro jistotu vyznačeny tak zvané „vracečky“ zpět do města, to kdyby někdo přecenil své síly, nebo se mu již prostě dál nechtělo.

Informační tabule

Na jednotlivých zastaveních jsou podrobné popisky o místu, kde se nacházíte, doplněné nejen o fotografie rostlin a zvířat, ale také o mapy, plánky, nákresy, staré fotografie a historické dokumenty. Jelikož jsou některé fotografie staré i 100 let, lze si na místě udělat představu, jak moc se naše životní prostředí za poslední dobu změnilo. Každá informační také obsahuje stručný popisek, jak se dostat na další zastavení, pro zdatnější jsou uvedeny GPS. Překvapení je překvapené pro děti - na každém zastavení je čeká otázka a odpověď z oblasti poznávání přírody. Aby děti byly motivované k další cestě, odpovědi jsou vždycky až na dalším zastavení – no řekněte, dobrá taktika, ne? Do hádání odpovědí se ale klidně mohou zapojit i rodiče a věřte, že i dospělí se dozví mnoho zajímavého.

Výhledy

Společným pojítkem celé trasy jsou neopakovatelné pohledy na Kutnou Horu prakticky ze všech stran a město tak mají návštěvníci možnost vidět v celé jeho dominantní nádheře. První dech beroucí výhled je hned z vyhlídky Na Rovinách, což je les naproti historickému centru. Tady vznikla nedaleko památného Žižkova dubu, který prý zasadil sám slavný vojevůdce v roce 1421 při obléhání města, úplně nová pozorovatelna s netradičním pohledem na chrám sv. Barbory díky tomu, že dobrovolníci z občanského sdružení Denemark vykáceli několik vzrostlých stromů. Kamenná elegance gotického chrámu a barokní krása sousední jezuitské koleje vykukující z lesního porostu na druhé straně údolí musí zasáhnout každého. A následují další vyhlídky - od kraje lesa u kostela svaté Trojice, z cesty po úbočí Sukova nebo od Kalvárie na vrcholu Kaňku. Z vrchu Kuklík se zase otevře pohled na opačnou stranu, do Polabí, kterému dominují věže blízkého Kolína.

Málo známá místa

Co mohu říci z osobní zkušenosti po absolvování celé trasy, tak mimo již zmíněných výhledů mě zaujalo několik dalších míst, která obvykle zůstanou běžným turistům ukrytá, objevit je tak lze pouze díky této stezce. Je to třeba bývalý lom Čížkova skála, kde v dohledné době vznikne geologická expozice, ale již dnes tady lze pozorovat dvě různé geologické vrstvy. Když se pozorně podíváte, můžete si všimnout vrstev svrchnokřídých pískovců, které dosedají na kutnohorské krystalinikum. O něco dál je to lesní kostel Nejsvětější Trojice, nádherná gotická stavba z počátku 15. století, postavená bohatou kutnohorskou patricijskou rodinou Smíšků z Vrchovišť. Na dveřích je patrno, kolikrát se již někdo pokoušel dovnitř vloupat, a tak výsledkem je to, že kostel je dnes prázdný. Jeho architektura síňového trojlodí je ale neopakovatelná a stojí rozhodně za prohlídku. Nedaleko je bývalý mlýn, kam za svou babičkou chodil Josef Kajetán Tyl, a hned za mlýnem skupina nadšenců pomalu odkrývá štolu Blátivku, kdysi hornické dílo, kde se ve středověku opravdu kutalo stříbro. Štola upadla později v zapomnění a dnes se pomalu probouzí k životu. Její prohlídka bude již brzy adrenalinovým zážitkem, proti kterému se stane návštěva štoly v Českém muzeu stříbra pod samotným městem doslova selankou. Do prvních odkrytých chodeb lze již dnes nahlédnout, a pokud budou speleologové na místě, rádi každého provedou. O něco dál je kaplička sv. Vojtěcha s mohutným pramenem, který ve středověku zásoboval Kutnou Horu pitnou vodou. Právě odsud vedly dřevěné trubky systémem akvaduktů až do kamenné kašny na Rejskově náměstí a do několika dalších kašen v měšťanských domech.

Kamenné baby a vinná réva

Na Kuklíku a Kaňku stojí staleté kamenné kříže, tady zvané „baby“. Nejedná se o smírčí kříže, ale o vyznačení hranic panství. Jsou také klíčem ke známému pořekadlu „dostat na pamětnou“. Když se onehdá hranice vytyčovaly, každý ze svědků totiž dostal u kamene několik ran holí, aby si dobře zapamatoval, kde kámen stál, kdyby s ním někdo neoprávněně manipuloval. Na jižních svazích prostředního vrchu Sukov se zase od nepaměti pěstuje vinná réva, nejstarší záznam o kutnohorském vinařství nalézáme v klášterních kronikách již v 15. století. Na středně těžkých, kamenito-písčitých půdách se tu skvěle daří především odrůdám červeného vína Tramín a Svatovavřinecké. V tradici zdejšího vinařství dnes pokračuje společnost Vinné sklepy Kutná Hora a víno z místní produkce může být nečekaným suvenýrem z tohoto výletu.

Útes křídového moře

Poslední překvapivou zajímavostí na trase, kde s potřebnou dávkou představivosti uslyšíte mořský šum, je zbytek příbojového útesu křídového moře v Národní přírodní památce Kaňk. Stejnojmenný vrch byl totiž v období zhruba před 145 milióny let ostrovem mělkého moře a dnes je díky tomu zachovaný útes nejvýznamnější světovou paleontologickou lokalitou. Od útesu se mimochodem otevírá další krásný pohled na Kutnou Horu, jako by se líně roztahující v protáhlém údolí. Další pokračování trasy je směřováno přes místní městskou část Sedlec se světoznámou kostnicí a klášterním chrámem Nanebevzetí Panny Marie, zapsaným na seznam světového dědictví UNESCO. Odsud je to již kousek buď k výchozímu místu trasy v centru města, nebo na nedaleké nádraží Kutná Hora hl. n.

Další informace naleznete na http://denemark.jidol.cz

Roman Šulc, 2012

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK