Cesty a památky

Kolínsko

Kolínsko - oblast mezi Cidlinou a Sázavou, rozčísnutá majestátním tokem řeky Labe. Území bývalého okresu Kolín, které lze dělit na vlastní Kolínsko a dále Českobrodsko, Kouřimsko a Černokostelecko, nabízí nečekané množství památek i přírodních zajímavostí. Stačí kliknout a začít se s nimi seznamovat.

Země poznané

Země poznané - to jsou naše cesty z Kolína za hranice České republiky. Někdy do zemí hodně vzdálených, jindy jen na dohled hraničních kamenů. Každá cesta je ale ukončena poznáním, že doma je jen jedno. A to tam, kde šumí Labe a k nebi se tyčí věže chrámu svatého Bartoloměje. Stačí kliknout a přečíst si, co jsme viděli a zažili.

Toulavá kamera

Toulavá kamera - fenomén, který vstupuje od 2. února 2003 každou neděli přes televizní obrazovku do našich domovů. Od roku 2008 spolupracujeme s redakcí tohoto jedinečného pořadu, pro který vyhledáváme neznámá místa na mapě naší země a natáčíme o nich reportáže. Stačí kliknout a podívat se, kam se můžete už zítra vydat.

 

Objektiv

Objektiv - nejstarší cestovatelský pořad v České televizi, nepřetržitě vysílaný od 11. ledna 1987. K celé řadě přispěvovatelů jsme se v roce 2007 připojili i my a naše zážitky z cest jsme tak začali předávat divákům tou nejautentičtější formou, prostřednictvím našich reportáží. Stačí kliknout a začít poznávat všechny barvy světa.

OPRAVUJE SE V REGIONU INFOCENTRA V REGIONU

42 poznaných zemí

396 odvysílaných reportáží

274 obcí regionu

2478 pozoruhodností

Nejnovější reportáž – Toulavá kamera

Frýdlantský výběžek - Ves

260. Frýdlantský výběžek

vysíláno 24. března 2024

Tentokrát Vás zavedeme na Frýdlantsko, které ačkoliv je v Čechách jakoby k nim ani nepatřilo. Leží totiž za Jizerskými horami a přirozeně je tak spojeno s bývalou Horní Lužicí, rozdělenou dnes mezi Polsko a Německo. Však také až do druhé poloviny 13. století patřilo tohle území k majetkům míšeňských biskupů. V roce 1278 se ale jeho nový pán, Rulko z Bibrštejna, zavázal králi Přemyslu Otakarovi II. že bude právě nabyté panství držet dědičně podle práva a podmínek Království českého. Tehdy se tedy území, které známe jako Frýdlantský výběžek, stalo součástí našeho státu. Dnes patří díky své odlehlosti k málo vyhledávaným turistickým cílům, přestože nabízí množství jedinečných památek. O tom, že stojí za návštěvu, Vás přesvědčíme během procházky z Černous do Višňové. Trasa sice měří sice 12 kilometrů, ale o řadu zajímavostí není ani na takto krátkém úseku nouze. O nich v reportáži promluví ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek, archeolog Petr Brestovanský a kamarád a tramp Jiří Frýgo Novák.

WebArchiv je digitální archiv vybraných českých webů za účelem zachování jejich kulturní, vědecké či dokumentační hodnoty pro budoucí generace. Tuto správu od roku 2000 zajišťuje Národní knihovna České republiky a naše stránky byly do WebArchivu zařazeny v roce 2008.

Česká Televize

Česká televize je jediná česká veřejnoprávní televizní společnost, zřízená k 1. lednu 1992 jako pokračovatelka Československé televize, která začala vysílat 1. května 1953. Naše reportáže z cest po světě i Česku vysílá Česká televize od roku 2007.

Regionální muzeum Kolín

Regionální muzeum v Kolíně je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. S muzeum spolupracujeme od roku 2010.

časopis Na cestu

Časopis Na cestu byl založen v roce 2016 Vlastivědným ústavem a jeho hlavním posláním je přinášet populárně-naučnou formou informace především o České repiblice pod heslem "A doma to znáte?". S redakcí spolupracujeme jak na tištěné, tak na webové podobě časopisu.

 

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK