Cesty a památky

Kolínsko » TOP 10

TOP 10 Kolínska

Vybrat TOP 10 Kolínska je nakonec úkol těžší, než si můžete představit. Protože jak vybrat deset NEJ, když si myslíte, že všechno, i ta poslední boží muka u polní cesty, která končí v polích za Lošany, je to nejhezčí místo na celém světě? Výběr, který Vám předkládáme, je alespoň malou ochutnávkou toho, co všechno můžete na Kolínsku vidět. Poodhalte tedy tajemství tohoto regionu a vydejte se po málo probádaných cestách do minulosti a za jedinečným přírodním bohatstvím pozapomenutého kraje mezi Sázavou, Labem a Cidlinou.

chrám sv. Bartoloměje (Kolín)

Národní kulturní památka. Arciděkanský chrám sv. Bartoloměje v Kolíně je jednou z nejvýznamnějších stavebních památek Čech, neboť se jedná o architektonicky ojedinělou stavbu, která nemá v našem prostředí analogii. Je dokladem významu a bohatství … pokračování

kostel sv. Štěpána (Kouřim)

Arciděkanský chrám sv. Štěpána v Kouřimi je jednou z nejvýznamnějších stavebních památek nejen v České republice, ale také významnou památkou evropského kulturního dědictví, která je přes všechny pozdější úpravy unikátní ukázkou klasické stavby raně gotického … pokračování

tvrz (Hradenín)

Tvrz v Hradeníně představuje unikátní ukázku výstavného venkovského zemanského sídla a jedno z nejlépe dochovaných středověkých sídel drobné šlechty v českých zemích. Tvrz na nevysoké skalnaté terase nad potokem Blinka vznikla pravděpodobně již kolem roku … pokračování

zámek (Kostelec nad Černými lesy)

Kdy přesně vznikl hrad v Kostelci nad Černými lesy, nevíme, podle nedoložené tradice stál na jeho místě opevněný kostel (který dal městu jeho jméno), založený již v 10. století sv. Vojtěchem. Vznik nejstaršího sídla lze ale bezpečně klást do počátku 14. … pokračování

městské hradby (Kouřim)

Národní kulturní památka. Kamenné opevnění Kouřimi bylo budováno současně s výstavbou města již v polovině 13. století a na jeho stavbu osobně dohlížel dle dochovaných záznamů král Přemysl Otakar II., který ho dával v roce 1261 za vzor i ostatním královským … pokračování

Bauerova vila (Libodřice)

Ojedinělá kubistická vila postavená v letech 1912–14 pro nájemce a později i majitele libodřického velkostatku, Adolfa Bauera a jeho ženu Emílii, rozenou Steinovou. Autorem projektu je jeden z nejvýznamnějších českých architektů 20. století, "Josef … pokračování

starý židovský hřbitov (Kolín)

Starý židovský hřbitov v Kolíně je po starém židovském hřbitově v Praze druhou nejvýznamnější památkou svého druhu v Čechách. Počátky hřbitova spadají do poloviny 15. století a pohřbívalo se zde až do roku 1887, kdy byl otevřen nový hřbitov na Zálabí. Ohradní … pokračování

zámek (Radim)

Novostavbu reprezentačního renesančního zámku zahájil na počátku 17. století majitel panství Karel Záruba z Hustířan poté, co stará tvrz přestala vyhovovat novým nárokům na bydlení a zvyšující se prestiži rodu. V roce 1610 byla dokončena stavba dvoupatrového … pokračování

kostel sv. Gotharda (Český Brod)

Kostel sv. Gotharda v Českém Brodě je velmi významná památka, na jejíž současné podobě se postupně podepsaly všechny stavební slohy. Ve své gotické podobě pak byl velmi reprezentativní stavbou, přímo související s činností lucemburské dvorské huti, která … pokračování

kostel Nanebevzetí Panny Marie (Tismice)

Pozoruhodný románský kostel bazilikálního typu z poloviny 12. století, který se dodnes dochoval v téměř původním stavu. Ve 2. polovině 15. stoletíí došlo k destrukci celé jižní stěny, která byla následně od základu znovu vystavěna a to s použitím nových … pokračování

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK