Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » městské hradby

městské hradby
****

Kouřim, Hrady a opevnění, Opevnění

Národní kulturní památka.

Kamenné opevnění Kouřimi bylo budováno současně s výstavbou města již v polovině 13. století a na jeho stavbu osobně dohlížel dle dochovaných záznamů král Přemysl Otakar II., který ho dával v roce 1261 za vzor i ostatním královským městům. Dnešní podoba dochovaného opevnění však pochází až z jeho přestavby po polovině 15. století.

Prstenec středověkých hradeb obepíná celé městské jádro o celkové délce 1250 metrů a oba hradební pásy od sebe odděluje 14 metrů široký parkán. Vnitřní hradební zeď vznikla jako první, patrně hned na počátku budování opevnění. Byla opatřena cimbuřím a zachovala se do výšky 6 až 7 metrů. Její hmota byla zpevněna pravoúhlými baštami, z nichž se do současné doby dochovala torza dvou. Uprostřed jednotlivých úseků vnitřního hradebního pásu byly do čtyř světových stran vystavěny vysoké hranolové městské brány: Pražská, Kolínská, Malotická a Olešecká a pod kostelem fortna, později zvaná Dřevařská nebo Katova. Dochovala se pouze severní Pražská brána, která unikla snahám o oživení města po velkém požáru v roce 1811, kdy se radnice rozhodla postupně uvolnit sevření města, čemuž padly postupně za oběť v roce 1840 Olešská brána, v roce 1841 Kolínská brána a nakonec v roce 1876 i Malotická brána. Ačkoliv Pražská brána byla snížena o jedno patro, přesto se řadí mezi naše nejlépe dochované raně gotické městské brány. Tato hranolová, dnes dvoupatrová, stavba byla postavena v 70. letech 13. století. V přízemí se otevírá dvěma raně gotickými hrotitými portály s valeným klenutým průjezdem, který uzavírala vrata a mříž posunovaná vertikálně v tesaných drážkách po stranách severního portálu. Do pater se původně vcházelo pouze z ochozů přilehlé hradby, dnešní vnější schodiště vzniklo až po odbourání hradeb v 19. století. Brána byla částečně opravena v roce 1993 a znovu v roce 1998, v letech 2011–12 poběhla generální oprava (zajištění statiky, odsolení stěn, obnova kamenných prvků a fasády) za 1,5 milionu Kč. Vnější hradební zeď původně zpevňovalo 18 půlválcových věží, z nichž dodnes stojí 16, z toho tři protáhlé. Tyto mohutné bašty (rondely) byly původně opatřeny obranným hrázděným polopatrem, jejich funkci podporovaly také čtyři pravoúhlé bašty, které se všechny dochovaly. Vnější hradební zeď byla tenčí a nižší než v Kolíně. Částečně se na západní a severozápadní straně města (v městském parku) zachoval i příkop s valem, který chránil vnější pás hradeb. Hloubka příkopu je téměř stejná jako v době, kdy opevnění plnilo svou funkci. Po husitských válkách byly všechny brány zesíleny postavením tzv. předbrání, z nichž se dochoval pouze zbytek půlválcové věže bývalé Malotické brány v podzemí kovárny p. Svobody čp. 136 (kovárna je vestavěna do bývalého předbrání, v roce 1868 rozšířena o dnešní obytný dům; tvar hradby silné 1,5 metru je zachován až z úrovně sklepa, při opravách domu byla objevena a zachována střílna). V roce 1914 vznikl na jižní straně města park Na Hradbách, který vyplňuje prostor bývalého parkánu a je ukončen mohutnou baštou.

Od roku 2002 probíhá soustavná kontrola a postupná revitalizace celého hradebního systému, tedy zdí, věží, bašt a jiných staveb, které jsou součástí opevnění. Při opravách (přezdívání) je používán původní materiál, a pokud to není možné, je použit materiál nový, který vykazuje stejné mechanické, technické i estetické vlastnosti jako materiál původní.

Prohlášení za památku

Kkouřimské městské hradby byly 3. května 1958 zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 20788/2–810 a jako jediná stavba svého druhu v ČR byly pro svou neobvyklou kompaktnost, unikátní míru zachování a kulturně – historický význam prohlášeny nařízením vlády ČR č. 262/1995 Sb. ze dne 16. srpna 1995 za Národní kulturní památku.

Fotogalerie

Kouřim - letecký pohled na město s patrným průběhem městského opevněníKouřim - model městského opevnění v muzeu Kouřimska od Vladimíra Rišlinka, pohled od severu (2007)Kouřim - model městského opevnění v muzeu Kouřimska od Vladimíra Rišlinka, pohled od západu (2007)Kouřim - Pražská brána (2017)Kouřim - Pražská brána, detail (2017)Kouřim - Pražská brána (před rokem 1900, SOkA Kolín)Kouřim - vnitřní hradna na jižní straně města (2019)Kouřim - vnitřní hradna na jižní straně města z parku (2019)Kouřim - vnitřní hradna na jižní straně města v parku (2019)Kouřim - vnitřní hradba v parku na jižní straně města s hranolovou baštou (2007)Kouřim - vnitřní hradba v parku na jižní straně města, hranolová bašta (2019)Kouřim - vnitřní hradba s hranolovou baštou na jižní straně města (2007)Kouřim - vnitřní hradna na jižní straně města (2007)Kouřim - vnitřní hradna na jižní straně města (2019)Kouřim - mohutná bašta na jihovýchodě města (2007)Kouřim - bašta na jihovýchodním nároží hradeb (2007)Kouřim - vnější hradba, severozápadní nároží (2007)Kouřim - vnější i vnitřní hradba na severovýchodě města (2007)Kouřim - vnitřní hradba s cimbuřím na severní straně města (2007)Kouřim - vnitřní hradba s cimbuřím na severní straně města (2022)Kouřim - vnitřní hradba na severovýchodní straně města (2007)Kouřim - rondel u bývalé Kolínské brány a číst navazující hradby (2022)Kouřim - rondel u bývalé Kolínské brány (2022)Kouřim - vnější hradba na západní straně města s baštou (2018)Kouřim - hradba na západní straně s hlubokým příkopem (2018)Kouřim - vnější hradba na jižní straně města (2018)Kouřim - vnější hradba na jižní straně města (2018)Kouřim - vnější hradba s baštou na jižní straně města (2007)Kouřim - předbrání Malotické brány v základech ve sklepě kovárny (2007)Kouřim - půdorys obranné bašty předbrání Malotické brány (rodinný archiv p. Svobody)Kouřim - pamětní deska Malotické brány (2018)Kouřim - hradby u bývalé Kolínské brány od neznámého autora (cca 1860)

Zdroj informací

Tůma J.: Paměti osad na Kouřimsku. Nakladatelství J. L. Bayer kolín, 1915.

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978

Sedláček A.: Místopisný slovník historický království Českého. Praha, nakladatelství Argo 1998, reprint z roku 1909

Rišlink V.: Kouřim a okolí – průvodce po kulturních památkách. Kouřim 2000

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Hradby jsou v celém obvodu historického jádra města.

GPS: 50°0'6.231"N, 14°58'42.832"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK