Cesty a památky

Hrady a opevnění

Pojmem hrad (cizojazyčně a odborně též kastel) se označuje středověké opevněné feudální sídlo vystavěné většinou v rozmezí 12. – 16. století, dřívější raně středověké hrady se označují jako hradiště. Na Kolínsku vzniklo v průběhu středověku několik hradů, do dnešní doby se však zachovaly ve velmi neúplné podobě. Pokud pominu hrad v Kostelci nad Černými lesy, který se dochoval po přestavbě v budově dnešního velkolepého zámku, z ostatních hradů zůstaly velmi skrovné zbytky. Na druhou stranu na Kolínsku nacházíme jedny z nejstarších raně středověkých hradů v Čechách, což podtrhuje význam regionu v raných dějinách Čech.

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK