Cesty a památky

Kolínsko » Doubravčice » hrad Šember

hrad Šember
*

Doubravčice, Hrady a opevnění, Hrady

Hrad byl vybudován na konci strmé, vysoké ostrožny nad pravým břehem říčky Šembery, na místě pravěkého opevněného halštatsko-laténského hradiště z 5. století př. n. l. Místo bylo opevněno a osídleno i Slovany v 8. století pro svou výhodnou polohu nad obchodní cestou, která procházela podél Šembery. Šember patří k těm výjimečným stavbám, o nichž máme písemný doklad z doby ještě před jejich vznikem. V roce 1357 prodal Ješek z Náchoda, držitel Kostelce nad Černými lesy, místo vhodné pro stavbu hradu mindenskému biskupovi Dětřichovi z Portic. Tato koupě byla určena pro cisterciácký klášter v Klášterní Skalici, který hrad vybudoval a spravoval až do husitských válek. Hrad byl pojmenován Schönberg, z čehož se vyvinul dnešní počeštělý název hradu i říčky. V roce 1421 hrad spolu s klášterem v Klášterní Skalici rozbořili husité a již nikdy nebyl obnoven. V roce 1542 byla lokalita zapsána do Zemských desek jako „Šemberk – zámek pustý“.

Podle dochovaných zbytků se dá usuzovat, že Šember nebyl hradem rezidenčním, ale plnil především správní funkce nad obchodní cestou. S největší pravděpodobností se jednalo o bezvěžový hrad nižší kvalitativní úrovně, jehož hlavní obrannou funkci plnila mohutná plášťová zeď obvodové hradby.

Z hradu se zachovaly mohutné valy, pocházející ještě z původního hradiště, které později vymezovaly předhradí, jak dokládají středověké nálezy. Vlastní hrad za šíjovým příkopem byl nevelký. Měl zhruba oválný obrys, který v zadní severní části přecházel do klesajícího skalnatého hřebene. V čelní východní stěně se dodnes dochovaly zbytky silné, pečlivě vyzděné hradby (štítové zdi). Propadlina v jižním nároží dává tušit podsklepenou stavbu, při západní hraně ostrožny jsou pozorovatelné zbytky nádvorní stěny další budovy. Na vyvýšené srovnané ploše v severní areálu stával roubený či hrázděný palác.

Prohlášení za památku

Zřáceniny hradu Šember byly zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR 3. května 1958 spolu s hradištěm Staré Zámky pod číslem 36638/2-902.

 

Fotogalerie

Doubravčice - hrad Šember, přístupová cesta k bráně (2010)Doubravčice - hrad Šember, jádro hradu přes šíjový příkop (2021)Doubravčice - hrad Šember, hradní příkop na jihovýchodě ostrožny (2010)Doubravčice - hrad Šember, zbytek štítové hradby na jihovýchodní straně (2010)Doubravčice - hrad Šember, zbytek štítové hradby na jihovýchodě (2010)Doubravčice - hrad Šember, gotická ostruha nalezená na hradě (2010, ze sbírek Regionálního muzea Kolín)Doubravčice - hrad Šember, jihozápadní nároží (2007)Doubravčice - hrad Šember, pozůstatky hradby na jižní straně (2021)Doubravčice - hrad Šember, destrukce jižní hradby v prostoru brány (2010)Doubravčice - hrad Šember, prostor nádvoří od jihu (2010)Doubravčice - hrad Šember, prostor nádvoří od severu (2021)Doubravčice - hrad Šember, svahy ostrrožny na severozápadní straně (2010)Doubravčice - hrad Šember, skály nad údolím Šembery (2021)Doubravčice - hrad Šember, půdorys

Zdroj informací

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Zbytky hradu se nacházejí na konci ostrohu nad pravým břehem říčky Šembery, kolem kterého prochází žlutá turistická značka Doubravčice – Přehvozdí.

GPS: 50°0'56.874"N, 14°48'15.623"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK