Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » věž Práchovna

věž Práchovna
*

Kolín, Hrady a opevnění, Opevnění

Pozdně gotická věž vysoká 18 metrů, postavená v 1. polovině 15. století (první písemná zmínka o “baště nad mlýnem podskalským” je z roku 1497) jako předsunuté opevnění kolínského hradu a severního předpolí města se vstupem na most přes Labe. V 16. a 17. století sloužila také jako strážní věž a vodárna. Za vlády Marie Terezie sem bylo v roce 1757 přemístěno z Kouřimské brány ve městě skladiště střelného prachu, z čehož byl odvozen dnešní název. Na počátku 19. století ve věži bydlel zálabský hlásný Jan Strámse a v roce 1829 žádal městskou radu jistý František Marek ze sousedního domu čp. 110 o povolení přeměnit věž v soukromé obydlí. Koncem 19. století však věž ztratila střechu a postupně se měnila ve zříceninu. Opravena byla až v roce 2006, kdy byla nově zastřešena a díky vloženému schodišti (77 schodů) zpřístupněna jako vyhlídka. Okolní zástavba domků se nazývá Zálabský Betlém.

Ve své původní podobě vrcholila vysokou jehlancovou střechou s ochozem a byla doplněna dalším, dnes již nezachovaným opevněním. Z vyhlídkové plošiny je unikátní pohled na historické centrum Kolína od severu s Vlčími horami v pozadí, na předměstí Zálabí, Masarykův most, nádraží, Kmochův ostrov a za dobré viditelnosti jsou vidět Železné hory a Krkonoše.

Pro veřejnost je věž Práchovna otevřena celoročně v měsících duben až říjen 8:00 - 20:00 hod., listopad až březen 9:00 - 17:00 hodin. Mimo uvedenou provozní dobu není vstup do objektu možný! Vstup je opatřen mincovníkem, vstupné 20 Kč (mincovník přijímá mince v hodnotě 1, 2, 5, 10 a 20 Kč a případné přeplatky nevrací).

Prohlášení za památku

Věž Práchovna je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 13955/2–791.

Fotogalerie

Kolín - Práchovna, pohled od Masarykova mostu (2017)Kolín - věž Práchovna z ptačí perspektivy (2020)Kolín - věž Práchovna (2017)Kolín - Práchovna od severu (2020)Kolín - Práchovna v zimě od východu (2007)Kolín - Práchovna, jihozápadní nároží v zimě (2007)Kolín - Práchovna, pohled ze Skály (2007)Kolín - Práchovna (2020)Kolín - Práchovna, střílna (2022)Kolín - Práchovna, výhled na Borky (2007)Kolín - Práchovna, pohled na nádraží a Železné hory (2008)Kolín - Práchovna, pohled na Zálabí (2022)Kolín - Práchovna (1900)

Zdroj informací

Rišlink V. a kol.: Kolín - průvodce po kulturních památkách. Kolín 2013.

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

 

Odkaz

www.infocentrum-kolin.cz

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

vĚŽ Práchovna stojí osamoceně na zálabské Skále proti starému městu a tvoří dominantu Zálabí.

GPS: 50°1'50.082"N, 15°12'5.826"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK