Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » Zálabský Betlém

Zálabský Betlém

Kolín, Městské domy, Město Kolín

Na zálabské Skále se v minulosti rozkládal cenný soubor předměstské lidové architektury, kterému se pro jeho malebnost a poloze nad řekou přezdívalo "Betlém". Zálabská Skála byla částečně zastavěná již v 16. století, osídlení je písemně doloženo v roce 1523, kdy zde koupil rytíř Václav Sak z Bohouňovic od kováře Matěje dům (později zvaný „Sakovský“) se zahradou a malou vinicí. Po jeho smrti roku 1542 dům zdědil jeho nejstarší syn Jan, který ho vlastnil ještě v roce 1585. Po něm držel tento dům jeho syn Václav Sak, který se ale v roce 1612 odstěhoval z Kolína na svůj dvůr do Kosořic (u Mladé Boleslavi) a dům přenechal své sestře Anně, manželce tkalce Jiříka Nesrovnala. Další zpráva se váže k roku 1574, kdy zde koupil Vavřinec, zeť Jakuba Krčína z Jelčan blíže neurčený domek od provazníka Jiříka, v roce 1600 se připomíná jeho vdova „Marta z vršku“ (jistě myšleno ze zálabské Skály). Nad Podskalským mlýnem se připomíná domek, který v roce 1578 prodal rybář Rozsůlek jakémusi Adamovi Šturmovi Kosteleckému, který ho v roce 1592, prodal Václavu Plakvicovi z Plakvic. Vedle bývala chalupa „Drobilovská“, kterou vlastnila po svém otci Matěji Drobilovi od roku 1615 Alžběta, manželka děkana Jana Kubína, která ji koncem roku 1622 prodalala Janu Kuchyňkovi. Tato chalupa zpustla za třicetileté války a roku 1656 je uváděna jako obnovená radním Pavlem Horynou. Poblíž věže Práchovny stával domek zvaný "pazderna", zbořený v roce 1935. Není však zřejmé, jednalo-li se o skutečnou pazdernu – tedy budovu, v níž se suší a tře či potírá surový len, neboť v záznamech se objevuje také označení "hrobárna" (ve 30. letech zde bydlel před zbořením zálabský hrobař Tomáš Mokrý). Na počátku 19. století došlo k zahuštění zástavby na zálabské Skále, z této doba se dodnes dochovaly pouze dva domy - čp. 103 a 110.

V 80. letech 20. století tento unikátní celek bohužel z větší části podlehl demolicím a výstavbě nových domů, panorama pak neodvratně zcela narušila výstavba tří nevzhledných panelových domů (paneláky tzv. zálabského Manhattanu).

Známý pražský výtvarník, architekt a herec David Vávra zde v roce 1999 natočil první záběry filmu Šumný Kolín (17. epizoda 1. série).

Prohlášení za památku

Dům čp. 103 Na Skále je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 103082.

Fotogalerie

Kolín - Zálabský Betlém (foto František Krátký, 1900)Kolín - Zálabský Betlém z oken bývalého hotelu Grand (foto František Krátký, 1900)Kolín - pohled na Zálabský Betlém s Práchovnou (1900)Kolín - pohled na Zálabský Betlém s Práchovnou (1910)Kolín - Zálabský Betlém, pohled na domkářskou zástavbu na Skále (foto Josef Kronus 1975)Kolín - Zálabský Betlém, Práchovna (foto Josef Kronus 1975)Kolín - Zálabský Betlém v zimě (2007)Kolín - Zálabský Betlém, domkářská zástavba v zimě (2007)Kolín - Zálabský Betlém, dům čp. 103 (2008)Kolín - Zálabský Betlém, dvorek na rozhraní dvou světů (2007)Kolín - Zálabský Betlém s narušením panoramatu panelovou výstavbou (2008)

Zdroj informací

Rišlink V. a kol.: Kolín - průvodce po kulturních památkách. Kolín 2013.

Odkaz

zalabskaskala.wordpress.com

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Dochovaná skupina domů stojí roztroušeně na zálabské Skále nedaleko Práchovny a Podskalského mlýna (Kolín V); přístup od Masarykova mostu po pravém labském břehu.

GPS: 50°1'49.770"N, 15°12'9.630"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK