Cesty a památky

Kolínsko » Kostelec nad Černými lesy » městské hradby

městské hradby

Kostelec nad Černými lesy, Hrady a opevnění, Opevnění

Podle Černokosteleckého urbáře tvořila starší městské opevnění, vybudované ve 2. pol. 16. století, jednoduchá hradební zeď s valy a tři brány. Jižní Kouřimská brána byla postavena nákladem Jaroslava Smiřického ze Smiřic jako jednoduchá stavba s klenutým průjezdem a brankou pro pěší (fortnou), uzavíraná vraty na klapačkách, nad nimiž se zdvíhal štít s malovaným erbem pánů ze Smiřic. Na západě vstup do města uzavírala Pražská brána, vystavěná ve stejné době nákladem kostelecké obce. Na severní straně pak obec vystavěla a udržovala zděnou klenutou Českobrodskou bránu, na kterou navazovala hradba se sřílnami, pobitá šindelem. Jelikož byl byl Kostelec nad Černými lesy za třicetileté války opakovaně zpustošen, přetrvávající hrozba ničivých vojenských nájezdů přinutila nového majitele panství Karla II. Eusebia z Lichtenštejna ke zdokonalení opevnění nejen samotného zámku, ale také ke zmodernizování městského opevnění, ke kterému došlo v letech 1644-45.

Stavba této raně barokní fortifikace se skládala z cihlové a kamenné zdi, z které se dodnes dochoval mohutný pětiboký bastion od severovýchodu přiléhající k zámeckému valu a dvojice půlkruhových bašt na východní straně města. Další pozůstatek raně barokní fortifikace lze vytušit v bezprostřední blízkosti kostela sv. Jana Křtitele, kde současná zástavba vymezuje obrys trojbokého bastionu, který měl chránit přístup k Pražské bráně (jedná se však pouze o hypotézu, která není nijak doložena).

Fotogalerie

Kostelec nad Černými lesy - městské hradby (2021)Kostelec nad Černými lesy - městské hradby (2021)Kostelec nad Černými lesy - městské hradby (2021)Kostelec nad Černými lesy - městské hradby (2021)

Mapa

Poloha

Zbytky opevnění se dochovaly na severovýchodní straně zámku.

GPS: 49°59'46.059"N, 14°51'49.538"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK