Cesty a památky

Kolínsko » Kostelec nad Černými lesy » kostel sv. Jana Křtitele

kostel sv. Jana Křtitele
*

Kostelec nad Černými lesy, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely barokní

Původně renesanční hřbitovní kostel postavený kolem roku 1600, který byl po vypálení Švédy v roce 1644 raně barokně opraven v letech 1674-79 zednickým mistrem Kryštofem Mikulínem. V 70. a 80. letech 17. století byl kostel postupně vybavován novým mobiliářem, v roce 1703 je doložena významnější přestavba lodi a presbytáře. Takto opravený a nákladně zařízený kostel postihl v roce 1756 zničující požár. Zpustlý kostel byl v letech 1782-83 prakticky celý znovu vystavěn v dnešní pozdně barokní podobě pravděpodobně podle staršího projektu Josefa Jägera (?) nebo lichtenštejnského stavitele Tomáše Vojtěcha Budila (?) za finančního přispění knížete Jana I. Josefa z Lichtenštejna. V roce 2011 bylo obnoveno západní průčelí.

Jednolodní obdélný kostel s orientací severovýchod - jihozápad, ukončený obdélným, příčně položeným presbytářem a obdélnou sakristií v jeho ose. Loď kostela má zevně vyhloubená nároží a všechny čteny jsou členěny lizénami, v jižním průčelí je portál z červeného pískovce datovaný v klenáku rokem 1703. Jihozápadní hlavní průčelí je konvexně vypjaté, zdobené nárožními lizénami a ukončené volutovým štítem s nikou. V ose hlavního průčelí je vložen vstupní portál z roku 1679. Na ploše bývalého hřbitova okolo kostela jsou vystaveny drobné detaily pocházející z různých staveb v okolí a v jihovýchodním rohu se vypíná zvonice.

Loď je uvnitř oválná se zaoblenými nárožími, členěnými dvojicemi pilastrů, sklenutá je plackou, stejně jako presbytář. Sakristie je sklenuta polovinou zrcadlové klenby. Kruchta spočívá na dvou pilířích a je podklenuta je valenou klenbou s lunetami.

Ze zařízení vyniká hlavní oltář se sochami sv. Vojtěcha a sv. Prokopa po stranách, kazatelna a sochy sv. Barbory a sv. Kateřiny v nikách presbytáře (dnes uložené v depozitáři Arcibiskupství pražského), vše rokokové práce z poloviny 18. století. Boční kulisový oltář sv. Jana Evangelisty z 19. století patřil cechu truhlářů, zřejmě se u něho sloužily zádušní mše svaté za truhláře a jejich rodiny. Zajímavý je i soubor oltářních svícnů z roku 1679, dnes rovněž uložený v depozitáři Arcibiskupství pražského. Ve stěně lodi je zazděn náhrobník z roku 1640.

Dnes filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Kostelec nad Černými lesy Kolínského vikariátu. Pravidelné bohoslužby se v kostele nekonají.

Prohlášení za památku

Kostel sv. Jana Křtitele byl spolu se zvonicí zapsán 31. 12. 1965 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 26684/2-801.

Fotogalerie

Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Jana Křtitele, celkový pohled se zvonicí od západu (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Jana Křtitele, západní průčelí (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Jana Křtitele (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Jana Křtitele, detail západního štítu (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Jana Křtitele, dynamika západního průčelí (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Jana Křtitele, dynamika západního průčelí (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Jana Křtitele, portál v západní stěně (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Jana Křtitele, portál v jižní stěně (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Jana Křtitele, loď kostela k presbytáři (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Jana Křtitele, pohled z kruchty (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Jana Křtitele, hlavní oltář (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Jana Křtitele, kazatelna (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Jana Křtitele, boční oltář cechu truhlářského (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Jana Křtitele, kruchta (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Jana Křtitele, schodiště na kruchtu (2008)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Jana Křtitele, klenba lodi (2018)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Mapa

Poloha

Kostel sv. Jana Křtitele stojí na Pražském předměstí, západně od centra města..

GPS: 49°59'38.010"N, 14°51'25.230"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK