Cesty a památky

Kolínsko » Hradišťko II » hrad (zaniklý)

hrad (zaniklý)

Hradišťko II, Hrady a opevnění, Hrady

Hrad Hradišťko vznikl jako opevněné centrum žiželického panství. Toto dominium získal za vlády krále Přemysla Otakara II. bezdětný příslušník rodu Vítkovců Sezima z Hořepníka, který ho s královým souhlasem postoupil svému synovci Dětochovi z Třebelovic. V roce 1299 král Václav II. tento právní akt znovu potvrdil, což je i první písemnou zprávou o hradu.

Hrad byl vybudován na strategicky výhodném místě na třech stranách chráněném tokem Cidliny (dnes Mlýnské Cidliny) a přilehlými bažinami, takže umělé opevnění bylo nutné především na jižní straně, kde byl hrad na výškové úrovni okolní krajiny. Zde byly vybudovány dvojité příkopy, které se plnily vodou z řeky Cidliny, a dvojité náspy. Areál hradu byl nevelký; stávala v něm pravděpodobně jen obytná budova, zatímco hospodářské příslušenství bylo umístěno mimo. Dětoch zemřel před rokem 1334 a jeho dědicem se stal Petr z Rožmberka. Za Petrova syna Oldřicha z Rožmberka se v roce 1379 v rožmberském urbáři Hradišťko nazývá městem. Rožmberkové na Hradišťku nesídlili a panství spravovali prostřednictvím purkrabích (např. v roce 1388 je doložen purkrabí Jaroš z Libře). V roce 1420 se Hradišťko, které tehdy patřilo jednomu z hlavních odpůrců husitství Oldřichovi z Rožmberka, vnukovi již zmíněného Oldřicha, zmocnilo pražské husitské vojsko a v průběhu husitského hnutí se Hradišťko blíže neznámým způsobem stalo majetkem Jindřicha z Vartemberka. Po jeho smrti v roce 1434 připadlo jako odúmrť králi Albrechtovi, který ho v roce 1439 daroval Kašparovi Šlikovi z Holiče a Haškovi z Valdštejna. Dalším majitelem hradu byl Hynek z Valdštejna, nejvyšší hofmistr království českého, který zemřel před rokem 1482 a jeho majetky jménem nezletilých dětí spravovala až do roku 1492 vdova Anna, rozená z Kovaně. V roce 1493 prodali Hynkovi synové Jan a Bernard z Valdštejna Hradišťko králi Vladislavovi II.

Valdštejnové na Hradišťku již téměř nepobývali a za královské vlády hrad ztratil význam úplně a začal pustnout. V roce 1517 postoupil král Ludvík zpustlý hrad Hradišťko s dvěma městečky a 15 vesnicemi jako zástavu Zdeňku Lvovi z Rožmitálu, od kterého v následujícím roce získal panství Burian Trčka z Lípy. Zástavní držitelé, kteří o opravu pustnoucího hradu neměli zájem, se pak rychle střídali, až v roce 1547 Jan z Pernštejna vrátil zástavu králi Ferdinandovi I. Současně prodal králi i sousední chlumecké panství. Královská komora obě panství spojila a centrem se stal Chlumec nad Cidlinou.

Hrad Hradišťko přestal sloužit i jako centrum samostatného statku, a tím byla jeho zkáza dovršena. V roce 1571 se v urbáři chlumeckého panství uvádí jako pustý, stály z něj jen zdi bez krovů. Okolní obyvatelstvo potom používalo kamene ze zřícenin jako stavebního materiálu, takže zbytky hradu rychle mizely. V roce 1670 se v novém urbáři chlumeckého panství uvádí již jen sklep, který později také zmizel. Jediným pozůstatkem hradu je dnes dispozice nad původním řečištěm Cidliny a nepříliš velká terénní vlna na jižní straně, upomínající na zaniklé valy.

Fotogalerie

Hradišťko II - místo zaniklého hradu (2007)Hradišťko II - obytný dům na místě hradu (2007)

Mapa

Poloha

Hrad stával nad Cidlinou na severním okraji obce, na jeho místě je dnes dům čp. 30.

GPS: 50°7'9.340"N, 15°25'21.170"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK