Cesty a památky

Kolínsko » Hradišťko II

Hradišťko II
Hradišťko II - znak obce Žiželice, jehož je administrativní součástí

Ves Hradišťko se poprvé připomíná v roce 1229 jako podhradí hradu, který byl opevněným centrem žiželického panství. Toto dominium získal za vlády krále Přemysla Otakara II. bezdětný příslušník rodu Vítkovců Sezima z Hořepníka, který ho s královým souhlasem postoupil svému synovci Dětochovi z Třebelovic. V roce 1299 král Václav II. tento právní akt znovu potvrdil, v listině se také uvádí, že k panství kromě městečka Žiželic a hradu Hradišťko náleželo dalších 12 vsí. Před rokem 1379 dosáhl Oldřich z Rožmberka povýšení podhradní vsi na město. Jižně od hradu proto bylo vyměřeno čtvercové náměstí, do jehož západního a východního rohu ústily dvojice ulic. Když po roce 1571 hrad zpustl a Hradišťko připadlo ke chlumeckému panství, město zaznamenalo rychlý úpadek a ještě v období raného novověku získalo opět charakter vsi. Ten si uchovává dodnes a slavné období existence města tak již připomíná pouze rozlehlá náves, která si uchovává rozměry původního náměstí. Ke chlumeckému panství Kinských náleželo Hradišťko do zrušení patrimoniální správy po roce 1848.

V letech 1850 – 1960 patřilo Hradišťko jako samostatná obec do okresu Nový Bydžov, od roku 1960 připadlo jako součást sousedních Žiželic do okresu Kolín. Aby se obec odlišila od jiného Hradišťka na okrese Kolín, získala index II.

Původ názvu

Název obce je odvozen od zaniklého hradu, který zde stával.

Administrativní údaje

Po reorganizaci státní správy v roce 1960 je Hradišťko II administrativní součástí obce Žiželice, jeho vlastní katastrální území činí 4,5 km².

Fotogalerie

Hradišťko II - náves původně rozměřená jako náměstí (2007)

Odkaz

www.zizelice.cz

Mapa

Poloha

Hradišťko II leží 18,5 kilometru severovýchodně od Kolína v nadmořské výšce 203 metry.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK