Cesty a památky

Kolínsko » Hradišťko II

Hradišťko II
Hradišťko II - znak obce Žiželice, jehož je administrativní součástí

Ves Hradišťko se poprvé připomíná v roce 1299 jako podhradí hradu, který byl opevněným centrem žiželického panství. Toto dominium získal v roce 1260 od krále Přemysla Otakara II. bezdětný příslušník rodu Vítkovců Sezima z Hořepníka, který ho v roce 1278 podle předem vyžádaného králova souhlasu postoupil svému synovci Dětochovi z Třebelovic. Tento právní akt potvrdil v roce 1299 král Václav II. a v jím vydané listině se mimo jiné uvádí, že k panství kromě městečka Žiželic a hradu Hradišťko náleželo dalších 12 vsí. Nejpozději od roku 1321 se Dětoch uvádí s přídomkem ze Žíželic. Sňatkem s Johannou z Rožmberka († 3. 2. 1317) byl spřízněn s Rožmberky, takže po jeho smrti 21. 3. 1333 se majitelem Hradišťka stává Petr z Rožmberka. Před rokem 1379 dosáhl Oldřich z Rožmberka povýšení podhradní vsi na město. Jižně od hradu proto bylo vyměřeno čtvercové náměstí, do jehož západního a východního rohu ústily dvojice ulic. Když po roce 1547 hrad zpustl a Hradišťko připadlo ke chlumeckému panství, město zaznamenalo rychlý úpadek a ještě v období raného novověku získalo opět charakter vsi. Ten si uchovává dodnes a slavné období existence města tak již připomíná pouze rozlehlá náves, která si uchovává rozměry původního náměstí. Ke chlumeckému panství Kinských náleželo Hradišťko do zrušení patrimoniální správy po roce 1848.

V letech 1850 – 1960 patřilo Hradišťko jako samostatná obec do okresu Nový Bydžov, od roku 1960 připadlo jako součást sousedních Žiželic do okresu Kolín. Aby se obec odlišila od jiného Hradišťka na okrese Kolín, získala index II.

Původ názvu

Název obce je odvozen od zaniklého hradu, který zde stával, a od první písemné zmínky na konci 13. století se prakticky nezměnil. V dobových pramenech se například uvádí jako Hradischco (1299), Hradistko (1379), Hradisstko (1517) a od roku 1854 se používá současný název Hradišťko.

Administrativní údaje

Po reorganizaci státní správy v roce 1960 je Hradišťko II administrativní součástí obce Žiželice, jeho vlastní katastrální území činí 4,5 km².

Fotogalerie

Hradišťko II - celkový pohled s vyznačením areálu hradu (plná čára) a vyměřeného náměstí (tečkovaně) (2021)Hradišťko II - náves vyměřená původně jako náměstí (2021)Hradišťko II - pohled od středu obce k rybníku Proudnice (2021)

Odkaz

www.zizelice.cz

Související cestopisy / reportáže

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK