Cesty a památky

Kolínsko » Zbraň

Zbraň
Zbraň - znak obce Žiželice, jejichž jsou jako katastrální součást Končic administrativní součástí

Osada na ostrahu zbraní Žehuňského rybníka vznikla před rokem 1692, kdy byly postaveny dvě nové chalupy ke třem již stojícím domům a ačkoliv se v roce 1720 osada na Mullerově mapě neuvádí, v roce 1790 zde stálo 11 a v roce 1835 již 12 domů. Po celou dobu byla Zbraň součástí chlumeckého panství a to až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848. Poté jako součást Končic připadla v letech 1850 – 1960 do okresu Nový Bydžov, od roku 1960 jako součást sousedních Žiželic do okresu Kolín.

V obci je na přítoku Cidliny do Žehuňského rybníka je vybudována důmyslná soustava vodních děl umožňující směrování průtoku vod Cidliny dle průtoku a hospodářské potřeby (např. při výlovu). Jedná se o napouštěcí objekt, který byl vybudován kolem roku 1864, tvořený pevným jezem a dvěma stavidlovými objekty, z nichž jedním protéká voda do rybníka, druhý ústí do 6 km dlouhého obtokového kanálu (tzv. Žehuňský náhon), postaveného za Perštejnů v roce 1492 pro pohon mlýnů a ochranu před povodněmi. Unikání ryb z rybníka za zvýšených průtoků je zabráněno česlicovou konstrukcí na návodní straně.  Proti proudu Cidliny nad obcí je v pravém břehu umístěn odlehčovací stavidlový jez, zvaný Šulka, propusť o šířce 7,75 metru je hrazena čtyřmi dřevěnými stavidly odvídí vodu do odlehčovacího koryta, kterým je v případě povodňových stavů vedena část průtoku a snižuje se tak povodňový průtok přes objekty ve Zbrani, za kterými ústí do Cidliny po cca 500 m.

Přes jez ve Zbrani vede lávka, pokračující na samostatné konstrukci přes louky a odlehčovací koryto severním směrem na Bludy, na konstrukci lávky jsou umístěny česle zabraňující za zvýšených stavů únik ryb z rybníka.

Původ názvu

Původní název vsi byl Sbrain a jednalo se o osadu hlínačů tzv. zbraní, tedy mechanických zábran proti úniku ryb z Žehuňského rybníka, na jehož horním vzdutí osada leží.

Administrativní údaje

Zbraň je katastrální součástí obce Končice, s kterou je administrativní součástí obce Žiželice.

Fotogalerie

Náves v obci Zbraň (2008)Začátek Žehuňského náhonu (2008)Stavědla na Cidlině u začátku Žehuňského náhonu (2008)

Odkaz

www.zizelice.cz

Mapa

Poloha

Zbraň leží 17 kilometrů severovýchodně od Kolína v nadmořské výšce 211 metrů na břehu řeky Cidliny.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK