Cesty a památky

Kolínsko » Zbraň

Zbraň
Začátek Žehuňského náhonu (2008)

Osada na ostrahu zbraní Žehuňského rybníka vznikla před rokem 1692, kdy byly postaveny dvě nové chalupy ke třem již stojícím domům a ačkoliv se v roce 1720 osada na Mullerově mapě neuvádí, v roce 1790 zde stálo 11 a v roce 1835 již 12 domů. Po celou dobu byla Zbraň součástí chlumeckého panství a to až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848. Poté jako součást Končic připadla v letech 1850 – 1960 do okresu Nový Bydžov, od roku 1960 jako součást sousedních Žiželic do okresu Kolín.

V obci je na přítoku Cidliny do Žehuňského rybníka je vybudována důmyslná soustava vodních děl umožňující směrování průtoku vod Cidliny dle průtoku a hospodářské potřeby (např. při výlovu). Jedná se o napouštěcí objekt, který byl vybudován kolem roku 1864, tvořený pevným jezem a dvěma stavidlovými objekty, z nichž jedním protéká voda do rybníka, druhý ústí do 6 km dlouhého obtokového kanálu (tzv. Žehuňský náhon), postaveného za Perštejnů v roce 1492 pro pohon mlýnů a ochranu před povodněmi. Unikání ryb z rybníka za zvýšených průtoků je zabráněno česlicovou konstrukcí na návodní straně.  Proti proudu Cidliny nad obcí je v pravém břehu umístěn odlehčovací stavidlový jez, zvaný Šulka, propusť o šířce 7,75 metru je hrazena čtyřmi dřevěnými stavidly odvídí vodu do odlehčovacího koryta, kterým je v případě povodňových stavů vedena část průtoku a snižuje se tak povodňový průtok přes objekty ve Zbrani, za kterými ústí do Cidliny po cca 500 m.

Přes jez ve Zbrani vede lávka, pokračující na samostatné konstrukci přes louky a odlehčovací koryto severním směrem na Bludy, na konstrukci lávky jsou umístěny česle zabraňující za zvýšených stavů únik ryb z rybníka.

Původ názvu

Původní název vsi byl Sbrain a jednalo se o osadu hlínačů tzv. zbraní, tedy mechanických zábran proti úniku ryb z Žehuňského rybníka, na jehož horním vzdutí osada leží.

Administrativní údaje

Zbraň je katastrální součástí obce Končice, s kterou je administrativní součástí obce Žiželice.

Fotogalerie

Náves v obci Zbraň (2008)Stavědla na Cidlině u začátku Žehuňského náhonu (2008)

Odkaz

www.zizelice.cz

Mapa

Poloha

Zbraň leží 17 kilometrů severovýchodně od Kolína v nadmořské výšce 211 metrů na břehu řeky Cidliny.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK