Cesty a památky

Kolínsko » Žehuňská obora

Žehuňská obora
Žehuňská obora (2018)

Žehuňská obora (tehdy Chlumecká obora) byla založena v roce 1562 arciknížetem Ferdinandem a určena byla pro chov klisen a hříbat, původně umístněných v Sadské. Spolu s oborou Hvězda u Prahy se tak jedná o nejstarší oboru v Čechách. Zpustla v období třicetileté války a znovu ji obnovil a oplotil až Václav Norbert Oktavián Kinský v roce 1719, původně pro chov vysoké a černé zvěře.

Reprezentativní charakter začala obora získávat až za Františka Ferdinanda II. Kinského, který spravoval chlumecké panství v letech 1760 – 1806, o její rozvoj se také významně zasloužila jeho manželka Kristýna z Lichtenštejna, která se zde nechala v lesní kapli sv. Ferdinanda i pohřbít. Hlavní vstup do obory je koncipován od východu ve směru z Chlumce nad Cidlinou tzv. Bludskou bránou z roku 1774, kterou tvoří dvojice vodorovně přepásaných kamenných pylonů se středním rizalitem, nad nímž se segmentově vzdouvá průběžná korunní římsa. Završení pylonů zdobí rozdělený alianční znak Františka Ferdinanda II. (nad ním je socha ležícího jelena) a jeho choti Kristýny (s plastikou ležící laně). Toto ztvárnění brány poukazuje na možné autorství Jana Blažeje Santiniho – Aichla, jednalo by se však o značně pozdní realizaci, což není příliš pravděpodobné. Od Bludské brány vede dlouhá přímá alej na centrální planinu obory s nepravidelným obvodem, na kterou směřují cesty ze všech světových stran. Uprostřed planiny stála dřevěná osmiboká stavba a po jejím obvodu lovčí dům (Jägerhaus) a dalších sedm nevelkých objektů. Západním směrem z planiny vybíhá cesta k (tehdy císařské) silnici Chlumec nad Cidlinou – Poděbrady, přepažená na hranici obory Kněžičskou bránou, u které stával strážní domek. Bránu tvoří dva zděné omítnuté pylony s alegorickými plastikami – vlevo římský voják v přilbě, s kuší, trubkou a psem a rukama zkříženýma na prsou, vpravo socha jelena. František Ferdinand byl také jedním ze čtyř šlechticů v Čechách, který v oboře choval bílé jeleny (dovezené zřejmě v roce 1780 z Persie). Josef Leopold Kinský však stádo v roce 1830 věnoval Matyášovi Thun-Hohenštejnovi do nové obory v Žehušicích (kde se udržel chov bílé jelení zvěře jako jediný na celém světě dodnes). Koncem 18. století byl do obory přemístěn chov koní chlumeckého panství z hřebčína u zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou. Zde se však vymkl kontrole, neboť koně pobíhali volně mezi divokou zvěří, byli polodivocí a rozmnožovali se bez kontroly a výběru. Po roce 1832 zavedl Oktavián Kinský nový chovatelský řád a v oboře zůstávala pouze hříbata od jednoho do tří let.

Žehuňská obora se rozkládá na výrazné vyvýšenině, která sice od severu stoupá zcela nepatrně, na jihu však prudce klesá do průlomu Cidliny, který vyplňuje Žehuňský rybník. Představuje významnou umělecko-historickou lokalitu barokní obory, která však leží poněkud stranou zájmu veřejnosti laické i odborné.

Žehuňská obora leží na katastru okresu Nymburk, těsně však přiléhá ke katastru obcí Žehuň a Choťovice na okrese Kolín.

Fotogalerie

Žehuňská obora, Kněžičská brána od severu (2018)Žehuňská obora, Kněžičská bránaod jihu (2018)Žehuňská obora, Kněžičská brána, socha římského vojáka (2018)Žehuňská obora, Kněžičská brána, socha sv. Huberta v podobě jelena (2018)Daňci v Žehuňské oboře (2009)Daňci v Žehuňské oboře (2009)Žehuňská obora, daňci (2009)Duby v Žehuňské oboře (2009)

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Žehuňská obora leží 17 kilometrů severovýchodně od Kolína v nadmořské výšce od 200 do 260 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK