Cesty a památky

Kolínsko » Žehuň » Kněžičky - NPR

Kněžičky - NPR
***

Žehuň, Žehuňská obora, Choťovice, Příroda, Národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace (NPR) Kněžičky (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 200 - 250 metrů na rozloze 89,1748 ha z důvodu ochrany společenstev teplomilných doubrav s vysokým podílem starých stromů, teplomilných stepních a lesostepních společenstev na slínovcovém podkladě, raně sukcesních společenstev obnažených erodovaných ploch slínovců na nejprudších svazích a střídavě vlhkých, místy subhalofilních společenstev mírných terénních depresí na nepropustném podloží ve spodní části svahů a na tato společenstva vázaných vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. NPP je součástí evropsky významné lokality (EVL) Žehuňsko (CZ0214050) a ptačí oblasti (PO) Žehuňský rybník-obora Kněžičky (CZ0211011) a je ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

NPR Kněžičky leží na jižně orientovaném slínovcovém svahu Hradčanské kuesty, severně od NPP Žehuňský rybník. Geologickým podkladem území jsou převážně vápnité jílovce, slínovce a prachovce svrchní křídy, obsahující velké množství zkamenělin, v horní části území pak spíše vápnité jílovce a slínovce svrchní křídy, které vytvářejí tzv. bílé stráně, místy s patrnými sesuvy bez půdního pokryvu. NPR je přibližně z jedné poloviny porostlá šípákovými doubravami, lesní porosty s vysokým podílem starých a rozpadajících se stromů, ležící uvnitř Žehuňské obory, jsou biotopem vzácných druhů hmyzů a motýlů.

Pěchava slatinná (Sesleria uliginosa) je kriticky ohrožená CR vytrvalá rostlina z čeledi lipnicovitých. Hustě trsnatá tráva s do stran nahnutými listy, která kvete od května do června hustými a nahloučenými lichoklasnými květenstvími. Na území NPR Kněžičky se vyskytuje vzácně roztroušeně.

Hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella ssp. amarella) je kriticky ohrožená CR dvouletá bylina z čeledi hořcovitých, dorůstá výšky 10 až 35 (výjimečně až 55) cm. Kvete od července do září světle fialovými květy kalichovitého tvaru. Dříve se vyskytoval roztroušeně na většině území Čech a na jihozápadní Moravě, dnes velice vzácný, rychle z přírody mizející druh. Na území NPR Kněžičky roste stabilní vitální populace několika set rostlin.

Hlaváček jarní (Adonis vernalis) je silně ohrožená EN vytrvalá byliny z čeledi pryskyřníkovitých. Dorůstá výšky maximálně 50 cm, v minulosti byla sbírána jako léčivá, neboť obsahuje kardioaktivní glykosidy, ve větgším množství je však jedovatá. Zlatožluté květy jsou poměrně velké, dosahují až 8 cm v průměru, kvete od dubna do května. Na území NPR Kněžičky roste stabilní vitální populace desetitisíců rostlin.

Vstavač nachový (Orchis purpurea) je silně ohrožená EN vytrvalá bylina z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky až 90 cm, je to nejvyšší u nás rostoucí orchidej. Kvete v květnu, velké, husté květenství je nejdříve kuželovité, později široce válcovité, složené z velkých květů špinavě nachově hnědočervené barvy, s tmavými fialovými až černými tečkami a čárkami. Na území NPR Kněžičky se vyskytuje vzácně v počtu asi 10 jedinců.

Ožanka čpavá (Teucrium scordium) je silně ohrožená EN vytrvalá bylina z čeledi hluchavkovitých, dorůstající výšky až 40 cm. Kvete od července do srpna růžově fialovými květy. Listy po rozemnutí silně zapáchají po česneku. Na území NPR Kněžičky roste stabilní vitální populace několika stovek rostlin.

Hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum) je silně ohrožená EN vytrvalá kapradina z čeledi hadilkovitých. Dorůstá výšky až 21,5 cm, listy jsou dlouze řapíkaté, lysé. Výtrusnice jsou ve dvou řadách, bočně srostlé, ponořené v pletivu. Doba zralosti je od června do srpna. Na území NPR Kněžičky roste vitální populace stovek rostlin roztroušeně po celé ploše.

Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) je pozornost vyžadující NT vytrvalá bylina z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky 20 až 60 cm. Kvete v květnu až červenci krémově bílými, polouzavřenými kvítky. Přestože tato krásná lesní orchidej obsahuje chlorofyl nezbytný k fotosyntéze, množství uhlíkatých látek potřebuje doplňovat pomocí symbiotických hub žijících v kořenech a okolí kořenů, na kterých je plně závislá po celou dobu svého vývoje. Na území NPR Kněžičky roste stabilní populace několika set rostlin.

Dudek chocholatý (Upupa epops) je silně ohrožený EN pták z čeledi dudkovitých. Délka těla je 25 až 29 cm, rozpětí křídel 44–48 cm, zcela nezaměnitelný, s výraznou vztyčitelnou chocholkou na hlavě a dlouhým, tenkým, mírně dolů zahnutým zobákem. Zbarvení je žlutohnědě růžové s černými a bílými pruhy, ocas je černý s širokým bílým pruhem. V ČR se vyskytuje velmi vzácně, odhaduje se 60 - 100 párů. Na území NPR Kněžičky hnízdí minimálně jeden pár, samců ale bylo pozorováno více (v České republice žije a hnízdí pouze asi sedmdesát až sto čtyřicet párů těchto opeřenců)

Prohlášení za památku

Větší část území byla chráněna již od roku 1948 jako národní přírodní rezervace Žehuňská obora a Žehuňský rybník a od roku 1983 jako přírodní rezervace Bludy, národní přírodní rezervace Kněžičky byla vyhlášena vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 424/2006 ze dne 9. srpna 2006 s účinností od 1. září 2006, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 3367.

Fotogalerie

Národní přírodní rezervace Knežičky - celkový pohled (2018)Národní přírodní rezervace Knežičky - jižní stráně, průhled na Oškobrh (2018)Národní přírodní rezervace Knežičky - teplomilné louky (2018)Národní přírodní rezervace Knežičky - bílé stráně od jihu (2018)Národní přírodní rezervace Knežičky - bílé stráně, detail (2018)Národní přírodní rezervace Knežičky - bílé stráně s Žehuňským rybníkem (2018)Národní přírodní rezervace Knežičky - porosty hlavášku jarního (2018)Národní přírodní rezervace Kněžičky - porosty hlaváčku jarního (2019 foto Bohuslav Švácha)Národní přírodní rezervace Kněžičky - hlaváček jarní (2019 foto Bohuslav Švácha)Národní přírodní rezervace Knežičky - hořeček nahořklý pravý (2016)Národní přírodní rezervace Knežičky - hořeček nahořklý pravý, detail (2016)Národní přírodní rezervace Knežičky (2018)Národní přírodní rezervace Kněžičky - mapa (mapy.cz)

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Natura Bohemica, příroda České republiky.

 

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Národní přírodní rezervace Kněžičky zaujímá jižní okraje Žehuňské obory a je přístupná pouze po veřejných a lesních cestách.

GPS: 50°9'1.521"N, 15°19'24.069"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK