Cesty a památky

Národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace (NPR) je nejvyšším stupněm ochrany maloplošných území, který zajišťuje ochranu unikátním přírodním ekosystémům s vzácnými a ohroženými organismy i anorganickými fenomény v mezinárodním nebo národním měřítku. Na území NPR platí přísný zákaz zásahů do přirozeného prostředí, zejména hospodaření intenzivním způsobem, těžba surovin, výstavba nových staveb, vstup a vjezd mimo vyznačené cesty, táboření a rozdělávání ohně nebo odchyt či sběr rostlin a živočichů. NPR je zřizována vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR. V roce 2018 bylo v Česku 109 území vyhlášených jako NPR (0,37 % rozlohy ČR), z toho 3 jsou na popisovaném území. K jejich značení se používají tabule s velkým státním znakem České republiky a příslušným textem, navíc jsou její hranice na sloupcích či hraničních stromech označeny dvěma vodorovnými červenými pruhy vzdálenými od sebe 5 cm.

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK