Cesty a památky

Kolínsko » Loukonosy

Loukonosy
Loukonosy - znak obce Žiželice, jejichž jsou administrativní součástí

Loukonosy jsou klasickou ulicovou řadovou obcí, o které je první písemná zmínka z roku 1299, kdy byla součástí hradišťského panství. V roce 1379 připadly Loukonosy k žiželickému panství, po roce 1525 však byly v majetku Jana Švíka Levínského z Loukonos a po něm Adama Švíka Levínského z Loukonos, který majetek v roce 1543 rozprodal. Tehdy se staly Loukonosy opět majetkem Žiželic, s nimiž byly v 17. století připojeny ke chlumeckému panství, jehož součástí byly až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848.

V letech 1850 – 1960 patřily Loukonosy jako samostatná obec do okresu Nový Bydžov, od roku 1960 připadly jako součást sousedních Žiželic do okresu Kolín.

Osobnosti

František Hyhlík (* 20. 10. 1905 Loukonosy - † 21. 4. 1981 Praha) - český psycholog a pedagog, profesor na Karlově univerzitě v Praze a jeden se zakladatelů oborů andragogika – výchova a vzdělávání dospělých v Československu.

Původ názvu

Název obce má posměšný původ a pochází od označení loukonosých lidí, tedy obyvatel s ohnutými či křivými nosy. Tvar názvu se liší pouze v závislosti na gramatické zdatnosti písaře a uvádí se jako Luconossi (1299), Lukonosi (1379), Lukonossi (1475), Lukonosy (1542) a nakonec Loukonosy (od roku 1571), výjimečně se v 19. století objevuje i mírně pozměněný tvar Laukonosy (1835).

Administrativní údaje

Po reorganizaci státní správy v roce 1960 jsou Kundratice administrativní součástí obce Žiželice, jejich vlastní katastrální území činí 2,06 km².

Fotogalerie

Loukonosy - znak místní akční skupiny Loukonošáci (2019)

Odkaz

www.zizelice.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK